Realisaties

3 jaar inzet voor Belgische bedrijven die grenzen verleggen

Bilan beleid van Buitenlandse Handel


Op zaterdag 11 oktober 2014 legde Pieter De Crem de eed af bij de Koning als Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel in de Federale Regering. Sindsdien zet hij zich onafgebroken en met veel toewijding en passie in voor de Belgische bedrijven die grenzen verleggen en activiteiten willen uitbouwen in het buitenland. Hierbij besteedt hij een bijzondere aandacht aan het “globalisation proof” maken van de Belgische ondernemingen, van cruciaal belang in de uiterst geglobaliseerde wereldmarkt waarin ons land één van de meest open economieën heeft.

Hiernaast zet Staatssecretaris De Crem België ook in de kijker als investeringsbestemming bij uitstek, door onder meer te wijzen op het politieke/diplomatieke belang van ons land als thuisbasis van de EU/NAVO en vele andere internationale organisaties en het economische belang als zeer handelsvriendelijke economie en één van de belangrijkste toegangspoorten tot de Europese eenheidsmarkt, maar ook op de vele andere troeven van ons land op academisch, sociaal en cultureel vlak.

De hoge welvaartsgraad in België is te danken aan vrije handel en onze open economie. Om deze reden volgt Pieter De Crem de Brexit op de voet, onder meer via zijn deelname aan de Belgische High Level Brexit Werkgroep en door vele gesprekken met Britse en Belgische overheden en bedrijfsleiders. Tijdens een missie naar Londen in januari 2017 ontmoette De Crem onder meer de Britse Brexit-Minister David Jones en informeerde hij zich grondig over de gevolgen van de Brexit, in het bijzonder voor de Belgische economie. Het Verenigd Koninkrijk is immers onze vierde belangrijkste handelspartner en Staatssecretaris De Crem blijft streven naar een Brits vertrek dat onze bedrijven zo weinig mogelijk handelsbelemmeringen oplevert.

Eenzelfde aandacht besteedt Staatssecretaris De Crem aan onze bilaterale economische relaties met de Verenigde Staten, onze vijfde belangrijkste handelspartner en belangrijkste buiten de EU. De economische inzet is enorm en waar er velen waarschuwen voor de gevolgen van een opflakkering van Amerikaans protectionisme, zijn er slechts weinigen die actie ondernemen en ons marktaandeel veilig stellen of zelfs verder uitbreiden. Zo ondernam Staatssecretaris De Crem in de voorbije drie jaar meerdere missies naar de Verenigde Staten, waarbij hij tijdens de twee meest recente in 2017 gesprekken had met voormalig Amerikaans President Jimmy Carter en huidig Amerikaans Minister van Economie Wilbur Ross.

Dergelijke contacten op het hoogste niveau volgens het concept Business To Government of B2G leveren vaak onmiddellijke voordelen op voor onze Belgische bedrijven en vormen een constante in de vele missies die de voorbije drie jaar werden gevoerd.

Zo nam Staatssecretaris De Crem deel aan Prinselijke Economische Missies onder leiding van Prinses Astrid naar zowel landen waarmee België een lange geschiedenis van handel voeren koestert, als naar nieuwe markten waar er nog vele onontgonnen opportuniteiten voor Belgische bedrijven zijn. De voorbije drie jaar werden er missies georganiseerd naar Colombia & Peru, Maleisië & Singapore, Qatar & de Verenigde Arabische Emiraten, Canada, Indonesië, Texas (USA), en de Republiek Korea.  

Hiernaast nam Staatssecretaris De Crem ook deel aan verschillende Staatsbezoeken, waarbij hij instond voor het belangrijke economische luik ervan. Zo werden er tijdens een Staatsbezoek aan China in 2015 voor meer dan 18 miljard euro aan contracten en overeenkomsten getekend tussen Chinese en Belgische bedrijven. Andere Staatsbezoeken werden gebracht aan Polen, Japan, Nederland en Denemarken.

Tenslotte ondernam Staatssecretaris De Crem ook vele thematische missies van relatief korte duur en met een beperkt aantal deelnemers. Deze missies bieden de gelegenheid om dossiers en projecten op het hoogste niveau aan te kaarten en nieuwe opportuniteiten te creëren voor Belgische bedrijven. In de voorbije jaren werd onze economische samenwerking op deze manier versterkt met India, Brazilië, Turkije, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Bulgarije, Hongarije, Frankrijk, Kenia, Spanje, Israël en de Palestijnse gebieden, Italië, Iran, Guinee, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia, Nederland, Sri Lanka, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Litouwen.

Hiernaast ontving Staatssecretaris De Crem ook talloze politieke en economische autoriteiten in Brussel, waarmee hij telkens actuele dossiers besprak die van belang zijn voor onze Belgische bedrijven, nieuwe opportuniteiten overliep tot versterking en verdieping van onze bilaterale handel, of België in de kijker zette als investeringsbestemming bij uitstek.

Al deze contacten in binnen- en buitenland dienen uiteindelijk hetzelfde doel, namelijk het verstevigen van het globale marktaandeel van België in de wereldeconomie. De knowhow, innovatie, expertise en ervaring van onze Belgische bedrijven vormen hierin de grootste troeven van ons land en dragen in grote mate bij tot onze welvaart. Onze bedrijven verdienen dan ook onze volle steun bij het verleggen van grenzen en kunnen hier ook in de toekomst op blijven rekenen.