Biografie

 

Pieter De Crem wordt geboren op 22 juli 1962 in het Oost-Vlaamse Aalter. Zijn humaniora doet hij op het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel. Nadien studeert hij Romaanse filologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven en volgt ook Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is een alumnus van de Harvard Business School (AMP).

Tijdens zijn universitaire studies verwerft hij, naast een diepgaande talenkennis, ook een grondig inzicht in de economische en financiële stelsels en in de internationale fiscaliteit.

De moedertaal van Pieter De Crem is het Nederlands. Hij beheerst grondig het Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Portugees. Daarnaast beschikt hij over een basiskennis van het Russisch.

Kabinetservaring

Na zijn studies kon hij in 1987 aan de slag bij Roularta Media Group, tot hij in 1989 werd aangetrokken door het kabinet van toenmalig Eerste Minister Wilfried Martens. Tot 1992 was hij er verantwoordelijk voor de relaties met het Parlement. Nadien werd hij adviseur op het kabinet van Minister van Landsverdediging en Vicepremier Leo Delcroix.

Tussen 1992 en 1993 maakte hij een zijsprong naar de private sector, maar keerde al snel terug naar zijn passie: de Belgische politiek. Zijn politieke carrière begon toen hij in 1989 voorzitter werd van de CVP-jongeren Gent-Eeklo.

Aalter

In 1994 nam hij een eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en werd prompt burgemeester van Aalter. De gemeenteraadsverkiezingen in 2000, 2006 en 2012 bevestigden zijn burgemeesterschap en in 2018 werd hij opnieuw verkozen tot burgemeester met 5056 voorkeurstemmen. Onder zijn impuls werd in 2017 de fusie van de gemeente Aalter met Knesselare gerealiseerd, die vanaf 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Aalter zal heten en ongeveer 30.000 inwoners zal tellen.

Als kersvers burgemeester neemt hij in 1995 deel aan de federale verkiezingen op de CVP-lijst in de kieskring Gent-Eeklo. Hij wordt verkozen als federaal Volksvertegenwoordiger en wordt lid van de Kamercommissie Landsverdediging. Zijn ervaring als adviseur op het Kabinet Landsverdediging komt hem hierbij goed van pas.

Fractieleider in de Kamer

In 1999 - in politiek moeilijke omstandigheden - wordt hij opnieuw verkozen en ontpopt zich als een vurig oppositielid. Gebeten en gedreven door de nationale politiek, wordt hij, na zijn herverkiezing in 2003 in de nieuwe kieskring Oost-Vlaanderen, fractieleider van de CD&V-Kamerfractie.

Ministerschap

Voor de wetgevende verkiezingen van 2007 komt Pieter De Crem op als lijsttrekker voor de kieskring Oost-Vlaanderen. Hij krijgt het vertrouwen van bijna 100.000 Oost-Vlamingen. Hij blijft aan als fractieleider, wordt daarnaast voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Minister van Defensie (2007 - 2014)

Hij wordt op 21 december 2007, na de eed bij Koning Albert II, Minister van Defensie in de interim-regering Verhofstadt III. Op 20 maart 2008 legt Pieter De Crem dan de eed af als minister in de regering Leterme I. Hij herhaalt de eed op 30 december 2008. Deze keer als lid van de regering-Van Rompuy I. Hij legt ten slotte op 25 november 2009 de eed af bij de Koning als defensieminister in de regering Leterme II.

Na de verkiezingen van 13 juni 2010 en de daaropvolgende aanslepende regeringsvorming, maakt Pieter De Crem deel uit van de regering Elio Di Rupo I. Hij legt de eed af op 6 december 2011. Hij krijgt opnieuw de bevoegdheid Defensie toegewezen. Op 5 maart 2013 komt daar naast de bevoegdheid over Defensie ook het Vice-Eerste Ministerschap voor CD&V bij.

Op 10 oktober 2014, na een mandaat dat 2.485 dagen duurde, verlaat hij Defensie. In die periode heeft hij Defensie ingrijpend hervormd. Daarbij lag de focus steeds op de inzetbaarheid voor vredesoperaties. De Belgische strijdkrachten genieten sindsdien opnieuw internationaal aanzien bij de bondgenoten in de NAVO, Europese Unie en de Verenigde Naties.

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel ( 2014 - 2018)

Vandaag maakt Pieter De Crem deel uit van de regering Michel I. Op zaterdag 11 oktober 2014 legt hij de eed af bij Koning Filip. Hij is verantwoordelijk voor het departement Buitenlandse Handel. Zijn beleid streeft naar het versterken van het globale marktaandeel van de Belgische bedrijven in de wereldeconomie aan de hand van het "Business To Government" principe. Het belangrijkste instrument hierin vormen de economische missies naar bestemmingen wereldwijd, waarbij hij de knowhow van de Belgische bedrijven in de kijker zet of België aanprijst als investeringsbestemming bij uitstek. Van 2017 tot begin december 2018 was Pieter De Crem ook Speciaal Gezant van de Federale Regering voor het onderzoeksproject MYRRHA, verbonden aan het Studiecentrum voor Kernenergie SCK.

Minister voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel (2018 - 2020 )

Na de herschikking van de Federale Regering werd Pieter De Crem op 9 december 2018 Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Op 03 oktober 2019 werd hij eveneens bevoegd voor Buitenlandse Handel. 

In de regering-De Croo, die aantrad op 1 oktober 2020, maakte hij geen deel uit van de coalitie en keerde hij bijgevolg terug naar zijn thuisgemeente Aalter, waar hij de taak van burgemeester aanvatte.

Bestrijding van het COVID-19-virus in België

Op donderdag 12 maart 2020 besliste de Nationale Veiligheidsraad om de zogenaamde ‘federale fase’ te activeren die België in staat moest stellen om de COVID19-pandemie op een effectieve wijze het hoofd te bieden. De ‘federale fase van het nationaal noodplan’ werd van kracht op zaterdag 14 maart 2020. De doelstelling was om tot een gezamenlijke aanpak te komen van de grootste naoorlogse crisis in ons land. Alle bevoegdheidsniveaus engageerden zich om in hun acties, communicatie en uitvoering te streven naar coherentie en eenduidigheid.

Door de activatie van deze ‘federale fase’ werd De Crem conform het Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 verantwoordelijk voor het federale crisisbeheer, meer bepaald als voorzitter van het Federaal Coördinatiecomité.

 

 

                Regering Michel I


Privéleven

 

Het jaar 1995 was voor Pieter De Crem niet enkel de start van een opgemerkt parcours in de nationale politiek. Het was ook het jaar waarin hij huwde met Caroline. Samen hebben ze drie kinderen: Constantijn, Alicia en Victoria.