Archief

03-04-2008

400 Belgische jongeren met de ‘Vrijheidstrein’ naar Buchenwald en Dora

Het Instituut voor Veteranen – (IV-NIOOO) brengt op 10 april voor het eerst 400 Belgische jongeren met een speciale ‘Vrijheidstrein’ naar Buchenwald en Dora. Het vertrek vindt plaats in het station van Schaarbeek, in aanwezigheid van de minister van Defensie, Dhr. Pieter de Crem. De jongeren, afkomstig uit alle provincies van het land, ontmoeten in Weimar Oud-strijders en een zeshonderdtal leeftijdsgenoten uit heel Europa voor een vierdaagse Herinneringstocht. Ze zullen een bezoek brengen aan de concentratiekampen Buchenwald en Dora en deelnemen aan de herdenking van de bevrijding van alle concentratiekampen op 13 april. De ‘Vrijheidstrein’ wordt op het spoor gezet naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het project hoopt de jongeren te overtuigen van het belang van een verdraagzaam en vredelievend Europa. Het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers ondersteunt...Lees verder...


02-04-2008

Doop van het fregat “Louise-Marie” door Hare Majesteit de Koningin

Op dinsdag 8 april 2008 vindt op het Zuiderterras in Antwerpen de overdracht plaats van het Nederlandse fregat “HNLMS Willem van der Zaan” aan de Belgische Marine. Bij deze officiële plechtigheid zal Hare Majesteit de Koningin het fregat F931 “Louise-Marie” dopen. Dit schip is, na het fregat F930 “Leopold I”, het tweede fregat dat Defensie recent heeft aangekocht. Peterstad van de nieuwe aanwinst van Defensie wordt Sint-Niklaas. Deze plechtigheid wordt verder ook opgeluisterd door de aanwezigheid van de Heer Pieter De Crem, Minister van Landsverdediging, de Heer Jack De Vries, Nederlands Staatssecretaris van Defensie, Generaal August Van Daele, Chef Defensie, en andere Belgische en Nederlandse burgerlijke en militairen autoriteiten. Lees verder...


27-03-2008

Bezoek van de Minister van Landsverdediging aan de Marinebasis van Zeebrugge

Op dinsdag 1 april 2008 zal de Minister van Landsverdediging, Pieter De Crem, samen met verschillende burgerlijke en militaire autoriteiten, een bezoek brengen aan de Marinebasis van Zeebrugge. De Minister wordt er verwelkomd door de Staf van de Marinecomponent. In de voormiddag bezoekt hij het hyperbare centrum, de scheepsloods en het fregat Leopold I. Na de maaltijd bezoekt hij de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO), het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) en de gebouwen waarin MOST (Mine countermeasure vessels Operational Sea Training) is gehuisvest. Lees verder...


21-03-2008

Nieuw materiaal voor de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO)

Op dinsdag 25 maart 2008 zal de Korpscommandant van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, de Luitenant-kolonel Eric Carette, de nieuwe robotten en voertuigen voorstellen aan de Minister van Defensie, Pieter De Crem, en aan de Chef van Defensie, Generaal August Van Daele.De voornaamste opdrachten van DOVO zijn:Ten eerste, het opruimen van munitie afkomstig van beide wereldoorlogen. Een tweede opdracht die hieruit voortvloeit, houdt het ontmantelen van chemische en toxische munities van de Eerste Wereldoorlog in. De derde grote opdracht omvat de tussenkomsten in het domein van het terrorisme en groot banditisme. Lees verder...


11-03-2008

Aanstelling Generaals

Op voordracht van de Chef Defensie Generaal August Van Daele heeft Minister van Landsverdediging Pieter De Crem beslist om in functie van de nieuwe uitdagingen waar het departement Defensie voor staat, wijzigingen door te voeren aan de top van de Stafdepartementen en de Algemene Diensten van Defensie.Volgende inplaatsstellingen zullen vanaf 12 maart 2008 plaatsvinden: Luitenant-generaal Vlieger P. Buyse wordt Onderstafchef Operaties en Training Secretaris-generaal K. Geernaert, wordt Directeur-generaal Budget en Financiën Luitenant-generaal H. Coene wordt Directeur-generaal Vorming Luitenant-generaal Vlieger M. Singelé wordt Directeur-generaal Imago en Public relations Adviseur-generaal G. Poriau, wordt Directeur-generaal Juridische steun en Bemiddeling met als adjunct Adviseur-generaal C. Gossiaux, Generaal-majoor R. Caen wordt Hoofd van de Interne Audit van Defensie Generaal-majoor P. Martin wordt Onderstafchef Gezondheid, Milieu, Kwaliteit van het leven en Welzijn Brigadegeneraal...Lees verder...


06-03-2008

Van sector ‘van het verleden’ naar sector ‘met toekomst’

Vandaag donderdag 6 maart wordt het afscheid gevierd van Noël Devisch als voorzitter van Boerenbond. Piet Vanthemsche volgt hem op als voorzitter.Bij het begin van het voorzitterschap van de heer Devisch, goed 12 jaar geleden, werd de landbouwsector beschouwd als een ‘sector van het verleden’. In een van zijn afscheidsinterviews zegt de voormalige Boerenbondvoorzitter over zijn beginperiode dat “we voortdurend in het defensief werden gedrongen”. Zo verwijst hij o.a. naar de mestactieplannen en de dioxinecrisis. Deze dossiers waren van kapitaal belang voor de toekomst van de sector, maar er viel weinig eer mee te behalen. Noël Devisch en zijn ploeg sloegen zich door deze moeilijke beginperiode heen onder het motto “wat telt, is het resultaat”. Het is ook mijn filosofie.Een vooruitstrevend beleid van de belangenorganisatie, in samenwerking met de overheid, en belangrijke investeringen van de landbouwers zelf moesten de landbouwsector aanpassen aan een snel veranderende internationale...Lees verder...


27-02-2008

Bezoek van de Minister aan 3 Para

Vanmorgen bracht Minister van Landsverdediging Pieter De Crem een bezoek aan het 3e Bataljon Paracommando’s te Tielen. Dit bezoek kadert in de « informele dialoog » die de Minister aangaat met de verschillende componenten en departementen van Defensie. Lees verder...


Berichten 1380 tot 1386 van 1393 berichten.