Archief

27-02-2008

Organentransport door Defensie – beslissing van het Hof van Beroep

Het Hof van Beroep van Brussel heeft een arrest geveld in de zaak over de dringende orgaantransporten per helikopter. Een helikopterbedrijf was naar de rechter gestapt met de stelling dat Defensie concurrentievervalsing pleegde door zijn afspraken met diverse orgaantransplantatiecentra. In eerste aanleg had de Rechtbank van Koophandel Defensie verboden nog verder dergelijke vluchten uit te voeren. Het Hof van Beroep heeft deze beslissing nu ongedaan gemaakt. Het Hof neemt akte van de uitdrukkelijke verklaring van Defensie dat een helikopter slechts ter beschikking wordt gesteld voor het uitvoeren van een orgaantransport, wanneer de behoefte zich voordoet en de andere beschikbare middelen ontoereikend zijn. Dit wil zeggen wanneer geen privé-maatschappij kan worden gevonden om een dergelijk transport uit te voeren. Defensie heeft dus in beroep de zaak gewonnen omdat er in dit geval geen sprake van deloyale concurrentie kan zijn. In de nieuwe richtlijnen die een werkgroep voorbereidt op...Lees verder...


22-02-2008

Defensie geeft toelichting bij het artikel van De Morgen over de Airbusvliegtuigmotor

Vanmorgen publiceerde de krant De Morgen een artikel waarin gemeld wordt dat Minister van Landsverdediging Pieter De Crem opdracht gaf om een motor te leasen voor een Airbus A-310 van Defensie.Lees verder...


19-02-2008

Beslissing Ministerraad betreffende Belgische militaire aanwezigheid in Tsjaad

De Ministerraad heeft vandaag zijn akkoord bevestigd van 7 september 2007 voor het ter beschikking stellen van een Belgisch detachement in ondersteuning van de EUFOR operatie in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek.Lees verder...


01-02-2008

Beslissingen Ministerraad betreffende Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan

De Ministerraad van vandaag heeft een verlenging van de Belgische militaire deelname aan ISAF goedgekeurd.Lees verder...


29-01-2008

Bevorderingscomité 29 januari 2008

Nadat het vorige aangekondigde bevorderingscomité omwille van de regering belast met lopende zaken niet kon doorgaan, heeft op 29 januari 2008 het bevorderingscomité op voorstel van de Chef van Defensie Generaal August Van Daele, zich over de voorstellen tot bevordering binnen het officierenkader uitgesproken. Het bevorderingscomité stelt 188 bevorderingen voor.Lees verder...


24-01-2008

Een honderdtal jongeren naar Auschwitz

Op donderdag 24 januari 2008 brengen een honderdtal Belgische jongeren, in het gezelschap van Minister van Defensie Pieter De Crem, een bezoek aan Auschwitz en dit ter gelegenheid van de 62ste verjaardag van de bevrijding van het kamp.Lees verder...


21-12-2005

Werkbezoek aan Washington D.C.

6 november – German Marshall Fund of the United StatesLees verder...


Berichten 1359 tot 1365 van 1365 berichten.