Archief

20-06-2008

Eerste masterdiploma’s en nieuwe rector en vice-rector in de Koninklijke Militaire School

Op vrijdag 27 juni om 15u00 organiseert de Koninklijke Militaire School (KMS) een meervoudige militaire plechtigheid op de Esplanade van het Jubelpark.De KMS, militaire instelling van universitair niveau die officieren opleidt voor Defensie, zal voor het eerst in haar geschiedenis Masterdiploma’s uitreiken en dit aan de leerlingen van de 143ste Promotie Sociale en Militaire Wetenschappen. Tijdens deze plechtigheid heeft eveneens de investituur plaats van Generaal-majoor Harry Vindevogel als Commandant en rector van de KMS. Hij volgt Luitenant-generaal vlieger Michel Singelé op die de functie van Directeur-generaal Imago en Public Relations (DG IPR) op zich neemt. Tijdens dezelfde plechtigheid wordt Kolonel Ingenieur van het Militair Materieel (IMM) Peter Lodewyckx als Directeur van het Academisch Onderwijs en vice-rector in plaats gesteld. Hij neemt deze functie over van Kolonel Militair Administrateur (MAB) Jean Marsia die mutatie doet naar het Stafdepartement Strategie (ACOS Strat)....Lees verder...


18-06-2008

Geen gevaar voor Belgen in Tsjaad

De Belgische militairen bij de Europese troepenmacht in Tsjaad (Eufor) lopen geen gevaar, ondanks de oplopende spanningen tussen het regeringsleger en de rebellen. België heeft momenteel nog 8 militairen in de Tsjaadse hoofdstad N’Djamena en 69 in de oostelijke stad Abèchè. Op 18 juni keerden er veertig terug naar België. Hun taak is volbracht. Vanaf nu blijven gemiddeld ongeveer 75 Belgische militairen aanwezig in Tsjaad. Onlangs moesten Ierse militairen hun wapen gebruiken. Die defensieve actie was nodig omdat ze zich tussen twee vurende partijen bevonden. De Ierse militairen waren dus niet het doelwit van de Tsjaadse militairen of de rebellen. Die rebellen hergroeperen zich momenteel in de streek van Iriba, in het noordoosten. Tot nu toe is er nog geen directe agressie tegen de Eufor-troepen gesignaleerd. Er is dus geen gevaar voor de Belgische militairen in Tsjaad. Geen enkele Belg was betrokken bij de acties van de rebellen. Die hebben intussen rechtsomkeer gemaakt naar de...Lees verder...


14-06-2008

Aankoop van 5.56 mm munitie, toelichting door Defensie

 Het dossier betreft een meerjarige overeenkomst voor de aankoop van de 5.56 mm munitie, dat werd opgestart onder mijn voorganger. De voorgestelde gunningswijze was de procedure "Openbare aanbesteding". Volgens deze procedure wordt gegund aan de firma die de goedkoopste conforme inschrijving heeft ingediend. Er waren drie inschrijvers. Dit type van munitie wordt gebruikt in het wapen FNC en in een Minimi mitrailleuse waarmee de infanterist is uitgerust. Het dossier werd aan de Inspectie van Financiën voorgelegd die een negatief advies formuleerde voor wat betreft de laagste inschrijver en tevens aangaf om de opdracht toe te wijzen aan de tweede regelmatige inschrijver. De offerte van de tweede inschrijver was duurder dan deze van de eerste inschrijver. De administratie stelde voor een beroep bij de Staatssecretaris van Begroting in te dienen. Bij de analyse van het dossier dat begin januari aan het Kabinet werd overgemaakt, werd vastgesteld dat de tweede...Lees verder...


13-06-2008

Inhuldiging van de nieuwe hypobare kamer in het Militair hospitaal door Prinses Astrid

Op donderdag 19 juni wordt in het militaire hospitaal te Neder-over-Heembeek de nieuwe hypobare kamer officieel ingehuldigd door Prinses Astrid, in het bijzijn van Minister van Defensie Pieter De Crem en verschillende burgerlijke en militaire autoriteiten. Deze onderdrukkamer werd in 2007 gebouwd. Ze zal in eerste plaats aangewend worden voor militaire doeleinden, meer bepaald selectie en training van piloten. Deze kamer, die overigens uniek is in België, zal verder ook gebruikt worden door externe partners of voor wetenschappelijk onderzoek waarbij het Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde wordt betrokkenLees verder...


13-06-2008

4de Interdepartementaal Forum “techniek, tactiek en veiligheid” in Lagland

Van 16 tot 20 juni vindt in het kamp Lagland het 4de Interdepartementaal Forum “techniek, tactiek et veiligheid” plaats en dat voor de vierde maal. Volgende departementen nemen deel aan het forum : Defensie, de Federale Politie en de Eenheid antistroperij van de Divisie water en bossen. Op het programma staat ondermeer het uitwisselen van ervaring op het gebied van technische tussenkomst met vuurwapens en honden, stressbeheersing, het beheer van de evolutie van de dreiging, de techniek van de politietussenkomsten alsook de manier van werken van de antistroperij eenheid.Lees verder...


11-06-2008

Defensie organiseert de 40ste editie van de nationale Jumping Vivat

Op 14 en 15 juni 2008 organiseert Defensie in haar sportcentrum in Duisburg - Tervuren de 40ste editie van de nationale Jumping Vivat. Ter gelegenheid van deze jubileumeditie wordt de eerste prijs geschonken door Zijne Majesteit de Koning en overhandigd door diens vertegenwoordiger. De wedstrijd geldt eveneens als selectiewedstrijd voor het Vlaamse kampioenschap 2008. De opbrengsten van het evenement gaan zoals ieder jaar naar de “Stichting VIVAT!”. De “Stichting VIVAT!” heeft als doel de hulpverlening aan gehandicapte kinderen of wezen van de militaire gemeenschap en de ex-Rijkswacht. De Stichting staat onder de hoge bescherming van prinses Astrid. “VIVAT!” organiseert en beheert het tehuis Generaal Cornet en steunt, door middel van een solidariteitsfonds, de ouders waarvan het kind niet in een instelling zit. Lees verder...


02-06-2008

Bezoek Minister Pieter De Crem aan Benin

Minister van Defensie Pieter De Crem bracht een bezoek aan Benin. Hij besprak er het militaire partenariaat met zijn Beninse collega Issifou Kogui N’Douro. Beide landen zetten hun samenwerkingsverband verder met een binationale oefening begin 2009. Lees verder...


Berichten 1345 tot 1351 van 1376 berichten.