Archief

16-11-2009

Minister De Crem betuigt zijn medeleven aan de familie van Minister van Staat Graaf Pierre Harmel

Als lid van de CVP-jongeren en nadien als parlementslid, bijzonder geboeid door de buitenlandse politiek, had ik het genoegen om Minister van Staat Graaf Pierre Harmel te ontmoeten. Ik ervaar, als Minister van Defensie, tot vandaag hoe belangrijk de stempel is die hij op de internationale relaties van België, Europa en de NAVO heeft gedrukt. Ik wil mijn oprecht medeleven betuigen aan de familie. Pieter De Crem Minister van Landsverdediging Lees verder...


01-11-2009

Minister huldigt Anja Smolders en valschermspringers

Op 30 oktober 2009 heeft minister De Crem loopster Anja Smolders en de leden van de militaire ploeg valschermspringen ontvangen op het kabinet van Landsverdediging. Op die manier wilde de minister eer bewijzen aan hun uitmuntende prestaties. De militaire ploeg valschermspringen behaalde afgelopen jaar uitstekende resultaten tijdens diverse internationale wedstrijden. Op de Wereldspelen in Taiwan eindigden ze op de vierde plaats. Op het militaire wereldkampioenschap in Slowakije wonnen ze een gouden medaille en vestigden ze een nieuwe wereldrecord. En op het Europees kampioenschap en de Worldcup in Tsjechië behaalden ze de zilveren medaille. Voor die prestatie werden ze op 28 september al ontvangen door prins Filip. Loopster Anja Smolders kondigde op 9 oktober 2009 het einde van haar sportieve loopbaan aan. Ze is een van de grootste looptalenten die ons land gekend heeft. Korporaal-chef Smolders werkt bij de 15de Wing Luchttransport in Melsbroek. Lees verder...


23-10-2009

Groen licht voor legerhervorming

Op woensdag 21 oktober 2009 kreeg Minister De Crem de goedkeuring van de Regeringskern voor de uitvoering van zijn hervormingsplan. De voorbije maanden heeft Defensie er hard aan gewerkt om opnieuw de plaats te krijgen die het verdient. Op wereldvlak toont ons land zich opnieuw een kleine, maar betrouwbare partner. Onze bondgenoten hebben die boodschap goed ontvangen. Daarnaast wijzen de resultaten van recente studies erop dat ook de burger opnieuw het nut van Defensie inziet. Maar dit alleen volstaat niet om de benarde situatie van het departement structureel te verbeteren. Defensie reduceert daarom in de tweede helft van de legislatuur verder haar getalsterkte. Tegen eind 2012 zal Defensie nog 34.000 militairen en burgerpersoneelsleden tellen. Dit zal gebeuren zonder dat er een iemand gedwongen zal moeten vertrekken. De natuurlijke uitstroom en andere outplacementprogramma’s volstaan immers om dit objectief te halen. De personeelsdaling biedt Defensie op termijn opnieuw de...Lees verder...


13-10-2009

Sluitstuk van een transformatie

De voorbije maanden hebben we allen hard gewerkt om Defensie opnieuw de plaats te geven die het verdient. Op wereldvlak tonen we ons opnieuw een kleine, maar betrouwbare partner. Onze bondgenoten hebben die boodschap goed ontvangen. Daarnaast wijzen de resultaten van recente studies erop dat ook de burger opnieuw het nut van Defensie inziet. Maar dit alleen volstaat niet om de benarde situatie van ons departement structureel te verbeteren. Sinds 1989, toen Luitenant-generaal Charlier met zijn eerste plan de hervormingen binnen Defensie startte, staat ons departement onafgebroken ‘in de steigers’. De ene herstructurering volgde de andere in hoog tempo op, waarbij het niet ter beschikking stellen van de nodige budgettaire middelen leidde tot het niet voltooien van de ingezette hervormingen. Dit leidde tot de verdere ontmanteling van Defensie. In de voorbije jaren konden we vaststellen dat de personeelsinvulling van sommige eenheden zo onderbezet was, dat ze amper nog bijdroeg tot de...Lees verder...


05-10-2009

Plechtigheid in Breendonk

Op 4 oktober 2009 vond de 65ste bedevaart plaats in het Fort van Breendonk. Een herdenkingsplechtigheid waar militairen en burgers, samen met oud-gevangenen en oud-strijders hulde brengen aan de cenotaaf.Lees verder...


26-09-2009

Boodschap van de Minister aan het personeel van Defensie

De voorbije dagen werden vanuit een aantal vakorganisaties meerdere verklaringen afgelegd met betrekking tot het infrastructuurplan. Er werden strooibrieven verdeeld en er werden acties georganiseerd. Daarnaast kreeg mijn kabinet ook het bezoek van een delegatie afgevaardigden van een vakorganisatie. Tijdens dit bezoek en ook in brieven van de andere organisaties, werd voorgesteld om de vertegenwoordigers van de vakorganisaties op korte termijn te ontmoeten. Ik blijf er echter van overtuigd dat in afwachting van de nakende afronding van het plan-De Crem vroegtijdige verklaringen en standpuntenbepalingen niet echt aangewezen zijn. Deze zouden immers opnieuw - en begrijpelijkerwijs - aanleiding geven tot al dan niet gewilde misverstanden. Als Minister van Landsverdediging hecht ik veel belang aan een correct contact met de sociale partners van ons Departement. Ik wens daarom nogmaals te benadrukken dat dit zou kunnen plaatsvinden in sereniteit en op de noodzakelijke en vooral...Lees verder...


16-09-2009

Themaconferentie “Return on investment” in het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Op woensdag 16 september 2009 organiseerde het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie de 1ste themaconferentie van het nieuwe academiejaar. Hun eerste spreker: Minister van Defensie Pieter De Crem sprak er over “Return on investment”. De toehoorders konden er vernemen dat de deelname van Defensie in het kader van militaire operaties in het buitenland met een derde is toegenomen. De minister verdedigde deze keuze door in zijn toespraak in te gaan op de ongerustheden en de kritieken van verantwoordelijke burgers over de aan zulke operaties verbonden uitgaven, op een moment dat ons land gebukt gaat onder een ernstige economische crisis en enorme budgettaire tekorten. De minister wees erop dat de Belgische samenleving in zijn geheel de noodzakelijke inspanningen moet aanvaarden, ook op sociaal vlak. De uitgaven hebben immers rechtstreeks invloed op de veiligheidsituatie binnen onze landsgrenzen. Hij schepte ook duidelijkheid over de omstandigheden en de manier waarop onze...Lees verder...


Berichten 1338 tot 1344 van 1456 berichten.