Nieuwsbericht

Mededeling van 14-01-2016

Pieter De Crem breidt het instrumentarium van Finexpo verder uit.

15 januari 2016


In uitvoering van het regeerakkoord heeft Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter de Crem op 15 januari 2016 de instemming gekregen van de Ministerraad om Technische Assistentie toe te voegen aan het instrumentarium van Finexpo. Dit is goed nieuws voor exporterende Belgische bedrijven die zo een bijkomende mogelijkheid hebben om zich te onderscheiden van hun buitenlandse concurrenten.

 

Technische assistentie in het kader van een investeringsproject bestaat uit diensten die:

- helpen bij het tot stand brengen en uitvoeren van investeringsprojecten die de fysieke kapitaalstock van een ontwikkelingsland doen toenemen;

- bijgevolg het menselijk kapitaal in het begunstigde land doen aangroeien door middel van technologie- en kennisoverdracht.

 

Deze diensten:

- bouwen expertise op in het kader van de uitvoering van een investeringsproject bij ambtenaren, arbeiders of bedienden in het begunstigde land.

- nemen de vorm aan van technische opleiding, adviesverlening en ondersteuning  door personeel van het donorland (beheerders, technici, gekwalificeerde werkkrachten).

 

Enkel Belgische bedrijven kunnen beroep doen op deze ondersteuning. De projecten zelf dienen zich te situeren in een ontwikkelingsland en kunnen genieten van een ongebonden financiering of een financiering  op commerciële basis. De klant dient een overheidsinstelling te zijn.

De maximale financiering bedraagt 1.000.000 Speciale trekkingsrechten (1STR = 1,28 euro op 13/01/2016) of 3% van het transactiebedrag, waarbij het laagste van de twee bedragen als maximumdrempel gehanteerd wordt.

 

Indien aan alle formele voorwaarden wordt voldaan en na administratieve goedkeuring van het dossier, kunnen de kosten voor de Technische assistentie worden gedragen door Finexpo onder de vorm van een gift.

 

Praktische info kan worden bekomen op het secretariaat van Finexpo: finexpo@diplobel.fed.be


< Vorige bericht