Nieuwsbericht

Mededeling van 20-03-2020

Minister Pieter De Crem laat beslag leggen op 180.000 coronatesten

20 maart 2020


Op bevel van Minister voor Binnenlandse Zaken & Veiligheid Pieter De Crem hebben de politiediensten en de civiele bescherming gisteren zo’n 180.000 coronatesten in beslag genomen bij een bedrijf in Wallonië. Daarnaast lieten de diensten grondstoffen verzegelen die nodig zijn om testen aan te maken.

Minister De Crem werd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid op de hoogte gebracht van het feit dat er zich binnen het betreffende bedrijf een gigantische voorraad COVID-19-testen en een voorraad reagentia bevond. Daarop schreef Minister De Crem een besluit uit om de voorraad op te eisen.

“Ons land beleeft omstandigheden die we nog nooit hebben meegemaakt. Het Coronavirus grijpt in alle mogelijke segmenten van de samenleving om ons heen. Het is dan ook mijn plicht als Minister van Binnenlandse Zaken & Veiligheid om datgene te doen wat in het belang is van de bevolking van ons land. Deze inbeslagname hoort daarbij”, zo verklaart Minister De Crem.

Het bedrijf dat eigenaar was van de tests zal door de overheid vergoed worden voor de inbeslaggenomen producten.


< Vorige bericht