Nieuwsbericht

Mededeling van 28-08-2019

Reactie Minister De Crem op de vrije tribune in De Standaard (26 augustus 2019)

28 augustus 2019


In De Standaard van 26 augustus 2019 stond een vrije tribune van Bert Brugghemans. Deze vrije tribune volgt een week na het pakkende afscheid van twee brandweermannen in de brandweerkazerne van Heusden-Zolder. Het stuk getuigt van een enorme passie voor de roeping om brandweerman te zijn, een oprecht engagement voor medemens en samenleving maar vooral ook van een diepe bekommernis om menselijke drama’s zoals deze in Beringen in de toekomst te vermijden.

Minister De Crem deelt de bezorgdheden van de auteur en onderstreept dat hij de eerste partner is van iedereen die binnen onze samenleving een engagement opneemt dat erop gericht is om de samenleving beter, veiliger en aangenamer te maken. Minister De Crem: “Ik ben dus zonder enige twijfel een partner van de brandweer en van al onze hulpdiensten; een partner die elk gesprek wil aangaan op basis van feitelijkheden en correcte informatie”.

De vrije tribune roept op om te leren – om gebeurtenissen echt te begrijpen en op zoek te gaan naar principes en achterliggende systemen zonder naar fouten te zoeken. Minister De Crem: “Ik deel die mening. Ik ben de grootste pleitbezorger van slagkrachtige brandweerdiensten. Visie, een goede structuur, opleiding, uitvoeren, analyseren, evalueren en bijsturen om te komen tot kennisopbouw en kennisbeheer: het is onze gemeenschappelijke taak om daar werk van te maken. Anders dan de auteur ben ik wel van mening dat het zoeken van fouten hier integraal deel van uitmaakt. Maar samen met de auteur ben ik evenzeer van mening dat de schuldvraag niet – nooit - de eerste bekommernis hoeft te zijn”.

Het Kenniscentrum Civiele Veiligheid (KCCE) is zelf niet gemachtigd om een onderzoek te voeren en is hiervoor afhankelijk van derden. Het KCCE heeft wel aangekondigd werk te zullen maken van een evaluatie en dat de te doen met de middelen waarover het beschikt. Minister De Crem kijkt die evaluatie met vertrouwen tegemoet: “Ik heb er alle vertrouwen in dat die evaluatie grondig en accuraat gebeurt waarbij die evaluatie een startpunt van gesprek kan vormen op een ontmoetingsdag tussen alle actoren die betrokken zijn bij de dagelijkse werking van de brandweerdiensten”.


< Vorige bericht