Nieuwsbericht

Mededeling van 05-09-2016

Impact van de Brexit op de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk

Studie van het Agentschap voor Buitenlandse Handel


In het kader van de Brexit komt het erop aan om snel duidelijkheid te creëren en een degelijk en georganiseerd vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te bewerkstelligen. Een belangrijke stap hierin was de oprichting van de Brexit-werkgroep, waar ook Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem deel van uitmaakt. Deze werkgroep is ideaal geplaatst om de economische gevolgen van de Brexit voor België in te schatten en in functie daarvan acties te ondernemen.

Hiernaast dient ook het belang te worden onderstreept van wetenschappelijke studies en objectieve cijfers die ons in staat stellen om ons land ter dege voor te bereiden op de economische impact ervan. Een recente studie van het Agentschap voor Buitenlandse Handel geeft ons dan ook een duidelijk beeld van de economische relatie tussen België en het Verenigd Koninkrijk en de verwachte impact van het Britse vertrek uit de EU.

Zo was de totale export van goederen vanuit de Europese Unie (EU-28) naar het Verenigd Koninkrijk in 2015 goed voor een bedrag van EUR 316,6 miljard. België vertegenwoordigde hierin een aandeel van 10,1%, waarmee het binnen de EU de 4de belangrijkste exporteur van goederen naar het Verenigd Koninkrijk was. Duitsland nam de 1ste plaats in met 28,2%, voor Nederland (15,0%) en Frankrijk (10,2%).

Door de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, komt de handel tussen beiden onder druk te staan. Deze publicatie geeft niet enkel het belang aan van de Europese in- en uitvoer met het Verenigd Koninkrijk, maar belicht ook de Belgische sectoren die het hardst getroffen zullen worden bij een Brexit.

Impact van de Brexit op de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk


< Vorige bericht