Nieuwsbericht

Mededeling van 20-11-2018

Pieter De Crem sluit federale parlementaire loopbaan af

Persmededeling van dinsdag 20 november 2018


Pieter De Crem sluit na bijna 25 jaar zijn federale parlementaire loopbaan af en maakte deze beslissing ook reeds eerder over aan de nationale partijleiding van CD&V.

 

De Crem stelde deze beslissing tevens al in het vooruitzicht tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober laatstleden, waarbij hij liet weten geen nieuw federaal mandaat meer na te streven. Hoewel hem de vraag werd gesteld om alsnog lijsttrekker voor de Kamerlijst van de kieskring Oost-Vlaanderen te zijn, niet in het minst omwille van zijn uitzonderlijk goede score bij de gemeenteraadsverkiezingen in de nieuwe gemeente Aalter, houdt De Crem zich aan zijn eerder genomen beslissing.

 

Op vraag van velen, in het bijzonder bedrijven en ondernemers, zal hij echter wel de bevoegdheid van Buitenlandse Handel voor de termijn van de legislatuur uitoefenen. Ten dienste van onze ondernemingen zal hij bijgevolg met hen deelnemen aan de Prinselijke economische missie naar Mexico in februari 2019 en het Staatsbezoek aan de Republiek Korea in maart 2019. Tevens zal hij in het voorjaar 2019 als Speciaal Gezant van de Federale Regering voor het onderzoeksproject MYRRHA, verbonden aan het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol, missies leiden naar Duitsland en Frankrijk ten einde internationale partners te overtuigen om in dit referentieproject voor ons land te stappen.

 

Tenslotte richt hij een warm woord van dank aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in het bijzonder aan de collega’s, de diensten en het personeel, met wie hij steeds op een zeer opbouwende manier heeft samengewerkt.

U vindt het curriculum vitae van Pieter De Crem via deze link.


< Vorige bericht