Nieuwsbericht

Mededeling van 13-03-2019

Internationaal Symposium over Nucleaire Veiligheid in Brussel

12 maart 2019


Van 12 tot 14 maart gaat in Brussel het "Insider Threat Mitigation Symposium" door. Tijdens deze driedaagse conferentie wisselen vertegenwoordigers uit meer dan vijftig landen ervaringen en 'best practices' uit betreffende nucleaire veiligheid voor vreedzame doelstellingen.

In de marge van de conferentie had Minister van Binnenlandse Zaken & Veiligheid Pieter De Crem een ontmoeting met mevrouw Lisa E. Gordon-Hagerty, de Amerikaanse Vice-Secretaris voor nucleaire veiligheid. Tijdens hun ontmoeting spraken de Minister en de Vice-Secretaris wederzijdse steun uit om ook in de toekomst onverkort te blijven inzetten op Belgisch-Amerikaanse samenwerking. 

Minister De Crem: "Deze conferentie heeft in het bijzonder aandacht voor zogenaamde 'bedreigingen van binnenuit', bijvoorbeeld: waaraan moet een veiligheidsscreening voldoen opdat je het risico uitsluit dat mensen met foute bedoelingen in contact zouden komen met onze nucleaire installaties en infrastructuur. Zoals mevrouw Gordon-Hagerty in haar speech aanhaalde: wij werken in een sector waarin we ons geen enkele fout kunnen permitteren. Dat is dus ook van toepassing voor wat betreft de mensen die we toestemming geven om met onze nucleaire infrastructuur in aanraking te laten komen". 


< Vorige bericht