Nieuwsbericht

Mededeling van 07-02-2019

Minister De Crem maakt werk van sterkere grenscontroles op de Eurostar

07 februari 2019


Minister De Crem en minister De Block namen vandaag met hun Franse, Nederlandse en Britse collega's deel aan een overleg met oog op het moderniseren van het verdrag van 1993 die het juridisch kader creëert voor het uitoefenen van de grenscontroles op de Eurostar. Dit is nodig omdat Nederland recent aansloot op het Eurostarnetwerk. Bepaalde delen van het verdrag hebben ook nood aan een actualisatie gelet op de nakende Brexit.

De gesprekken tussen de ministers van de vier landen verliepen constructief. Zowel bij Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk als bij Minister De Crem zelf is er veel wederzijds begrip voor de gemeenschappelijke uitdagingen ten gevolge van de Brexit waaronder de grenscontroles. Tussen de vier ministers is er groeiende consenus over hoe de grenscontroles moeten worden georganiseerd en over welke bevoegdheden de controlerende ambtenaren moeten beschikken. Minister De Crem: “Een goede grensbewaking en sterke politionele samenwerking is ook in het belang van het Verenigd Koninkrijk. De vier landen delen dus een gemeenschappelijke bezorgdheid en hebben dezelfde doelstelling. Ik ben dus hoopvol gestemd dat een akkoord op een redelijke termijn mogelijk is”.


< Vorige bericht