Nieuwsbericht

Mededeling van 18-01-2019

18.01.2019 - België bereidt zich voor op gevolgen van de Brexit

18 januari 2019


Minister Pieter De Crem heeft tijdens de Ministerraad vanochtend bevestigd dat ons land zich voorbereidt op de gevolgen van de Brexit.

Het Verenigd Koninkrijk verlaat (met of zonder akkoord) op 29 maart de Europese Unie. Die uitstap heeft ook voor ons land grote gevolgen: niet alleen economisch brengt dit de nodige uitdagingen mee, maar ook op gebied van veiligheid en politionele samenwerking schept dit een nieuwe context.

Minister De Crem kondigde vanochtend twee maatregelen aan: “Eerst en vooral worden er 40 extra personeelsleden aangetrokken die zullen tewerkgesteld worden bij de Federale Politie. Hun opdracht is tweeledig. Een eerste deel zal erin bestaan de grotere werklast t.g.v. de Brexit op te vangen. Ten tweede betekent de uitstap voor België ook dat we te maken krijgen met gewijzigde verplichtingen inzake grensbewaking, meer bepaald tussen onze kust en de Britse kust”.

Als tweede element is er het veiligheidsaspect: “Het Verenigd Koninkrijk blijft een belangrijke partner voor ons, ook na een mogelijke Brexit. Daarom zullen wij investeren in een goede samenwerking met de Britten. Om die goede samenwerking te faciliteren zal in Londen een Belgische verbindingsofficier worden aangesteld om de continuïteit van de gegevensuitwisseling inzake veiligheid te garanderen”. 


< Vorige bericht