Nieuwsbericht

Mededeling van 17-01-2019

Minister De Crem spreekt het Federale Politiekorps (FedPol) toe

17.01.2019


Minister De Crem bezocht vanmiddag de Federale Politie om hen de beste wensen over te maken voor het nieuwe jaar. Tijdens zijn speech schonk Minister De Crem aandacht aan de arbeidsvoorwaarden van de veiligheidsdiensten, hun eigen veiligheid en het aspect werving en selectie binnen de Federale Politie.

De voorbije weken opereerden de veiligheidsdiensten meermaals in opperste staat van paraatheid, waarbij ze o.a. de orde moesten handhaven tijdens een aantal grootschalige manifestaties. De Minister was duidelijk wat betreft hun veiligheid: “Laat me daarover zeer duidelijk zijn: ik maak geen enkel compromis over jullie veiligheid. Ik besef maar al te goed dat het respect voor veiligheids- en politiediensten in sommige buurten volledig verdwenen is. Ik besef ook maar al te goed dat sommigen onder u dagelijks worden geconfronteerd met geweld, beledigingen en intimidatie tijdens de uitvoering van jullie opdrachten. Mijn boodschap is dus ondubbelzinnig: geweld tegen politieagenten was, is en blijft over de ganse lijn absoluut onaanvaardbaar”.

Daarnaast bedankte de Minister het politiekorps voor hun inzet het afgelopen jaar en keek hij ook vooruit naar het nieuwe jaar: “Politiek en politiediensten moeten eendrachtig samenwerken om datgene te bereiken wat we samen voor ogen hebben: werk maken van een gedreven team van professionals die een hart voor hun job en hun medemens hebben en een team van mannen en vrouwen dat zorgt voor een veilig samenleven”.


< Vorige bericht