Nieuwsbericht

Mededeling van 05-11-2019

Commissie Binnenlandse Zaken buigt zich over aanbevelingen Onderzoekscommissie Aanslagen

5 november 2019


De Commissie Binnenlandse Zaken van het federaal parlement heeft zich vanochtend gebogen over de aanbevelingen uit het verslag van de Parlementaire Onderzoekscommissie Aanslagen. Die onderzoekscommissie werd opgericht na de aanslagen op Zaventem en Maalbeek van 22 maart 2016. Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Pieter De Crem kwam toelichting geven bij de stand van zaken voor wat betreft de implementatie van de aanbevelingen die door de onderzoekscommissie werden geformuleerd.

            “Onze samenkomst vandaag kan de recente actualiteit moeilijk negeren. Twee weken geleden werd de zelfverklaarde leider van IS Abu Bakr-Al-Baghdadi om het leven gebracht tijdens een militaire interventie van Amerikaanse elitetroepen. In navolging van deze operatie werden er in de pers vragen gesteld over de terreurdreiging in ons land. Wij staan niet stil. Ook in lopende zaken blijven wij van nabij elk mogelijk scenario van nabij opvolgen en nemen wij de geformuleerde aanbevelingen uit het verslag van deze commissie ter harte”, zo stak Minister De Crem van wal.

            Vervolgens volgde een lange opsomming van stappen die sinds de aanslagen werden gezet om een performantere en effectievere veiligheidsverzekering te consolideren. Minister De Crem verwees o.m. naar de lokaal georganiseerde ‘Local Task Forces’, de operationale Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) en de Gemeenschappelijke Gegevensbank (GGB) die vandaag 556 zgn. ‘Foreign Terrorist Fighters’, 67 haatpropagandisten en 52 ‘Homegrown Terrorist Fighters’ centraliseert om ze te kunnen monitoren.

            “De aanleiding voor dit verslag waren aanslagen met een intensiteit, brutaliteit en een dermate hoge menselijke tol dat elke inspanning die sindsdien geleverd werd het meer dan waard was. Ik meen oprecht dat de aanbevelingen uit het verslag van de POC Aanslagen ernstig worden genomen en dat de verschillende betrokken actoren trachten om stapsgewijs tot een effectievere en sterkere veiligheidsketting te komen om uw leven en ons samenleven veilig te houden”, zo stelde Minister De Crem. “Zoals ik echter al meermaals heb aangegeven moeten wij ons echter wel collectief wapenen tegen de illusie dat er zoiets zou bestaan als een nulrisico: er bestaat altijd en overal een risico dat de stoppen bij individuen doorslaan, ongeacht het dan gaat om gewelddadige religieus geradicaliseerden of rechts-nationalistische-extremisten. Ook dat mogen wij – ondanks alle inspanningen en stappen voorwaarts die door tal van mensen en actoren dagelijks worden gedaan – niet uit het oog verliezen”, zo besloot Minister De Crem.


< Vorige bericht