Nieuwsbericht

Mededeling van 27-06-2019

Noodplanning: de opdrachten en rollen van burgemeesters en gouverneurs bijgewerkt

27 juni 2019


Het koninklijk besluit dat geldt als kader voor het optreden van de gouverneurs en burgemeesters in crisisbeheer, is bijgewerkt en aangepast aan de realiteit op het terrein. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en alle betrokken actoren hebben een proces doorlopen om in dit nieuw wettelijk kader alle rollen uit te werken en op elkaar af te stemmen.

De afgelopen jaren is België niet gespaard gebleven van noodsituaties.  De minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneurs en de burgemeesters van ons land hebben complexe, hartverscheurende en delicate noodsituaties beheerd.  Dankzij goede praktijken en op regelmatige basis georganiseerde oefeningen evolueerden de noodplanning en het crisisbeheer sterk naar een verhoogde professionalisering van alle actoren die betrokken zijn bij de veiligheid van de bevolking.

Een wettelijk kader bijgewerkt door en voor de lokale actoren

Het crisisbeheer op lokaal niveau wordt in België geregeld door een koninklijk besluit van 2006.  Na tien jaar is een bijwerking van dit wettelijk kader noodzakelijk gebleken.  Gedurende 3 jaar zijn er workshops en overlegvergaderingen georganiseerd met een breed spectrum van betrokken actoren.   Op basis van hun aanbevelingen en de verbeterpistes aangeleverd door de parlementaire onderzoekscommissie in het kader van de aanslagen van 22 maart 2016, heeft het NCCN dit wettelijk kader bijgewerkt. Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2019. 

«Veiligheid is een kerntaak van elke overheid. Met dit nieuwe wettelijke kader zetten we een enorme stap vooruit in de verdere professionalisering van alle betrokken actoren. Hierbij is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de burgemeesters en gouverneurs, en ligt de focus op voorbereiding, preventie en samenwerking. Een sterke wisselwerking met het delen van ervaringen tussen alle niveaus, van het lokale tot en met het internationale, is immers de sleutel tot succes!»

Deze bijwerking van het lokale crisisbeheer berust op een filosofie die reeds lang alom wordt uitgedragen.  Dat zal de implementatie ervan heel wat vergemakkelijken. In de komende maanden zullen er informatiesessies worden georganiseerd voor alle lokale actoren over de verschillende cruciale aspecten van dit nieuw wettelijk kader voor hun optreden bij crisis.


< Vorige bericht