Nieuwsbericht

Mededeling van 14-06-2019

Federale Politie en douane versterken samenwerking met Colombia en Brazilië in strijd tegen drugstrafiek

14 juni 2019


De voorbije twaalf dagen, van 2 tot 13 juni, bracht een gemeenschappelijke delegatie van de Federale Politie en douane een werkbezoek aan Brazilië en Colombia, de twee belangrijkste transitlanden voor de cocaïnetrafiek langs de Antwerpse haven. Dit bezoek valt binnen de prioriteiten van de Federale Politie, die bevoegd en verantwoordelijk is voor de internationale politiesamenwerking van de Belgische politie. Tijdens deze missie werden een aantal nieuwe concrete initiatieven genomen in de strijd tegen drugstrafiek.

Doel van de missie

Deze gemeenschappelijke missie, onder leiding van commissaris-generaal Marc De Mesmaeker en administrateur-generaal Kristiaan Vanderwaeren, benadrukt het belang van een gezamelijke aanpak in de strijd tegen de drugstrafiek, en dit in navolging van het Stroomplan dat vanuit diezelfde invalshoek vertrekt: een intensieve samenwerking tussen alle betrokken diensten.
“Internationale politiesamenwerking is één van mijn vier prioriteiten, en ik ben na dit bezoek nog meer overtuigd van het belang ervan. De specifieke geografische en economische omstandigheden waarin de Antwerpse haven opereert maken dat de strijd tegen de drugstrafiek enkel kan slagen indien we investeren in de samenwerking met de bron- en transitlanden. We moeten daar dan ook voluit op inzetten”, aldus Marc De Mesmaeker.

Die internationale politiesamenwerking, waarvoor de Federale Politie verantwoordelijk is, noodzaakt een uniforme en coherente aanpak. Daarom werd de samenwerking tussen de Belgische Federale Politie en douane en hun homoloogdiensten in de betrokken landen de voorbije maanden verder geïntensifieerd.

De Federale Politie wil samen met de Belgische douane meer mogelijkheden ontwikkelen om cocaïne, die op weg is naar Antwerpen, in beslag te kunnen nemen in de landen zélf. Ook de informatie-uitwisseling en de samenwerking met Brazilië en Colombia in de onderzoeken naar de achterliggende criminele organisaties worden geoptimaliseerd. In 2018 hebben de Zuid-Amerikaanse politiediensten trouwens al meer dan 50 ton cocaïne met bestemming Antwerpen in beslag genomen.

België en Brazilië doen beroep op elkaars politiemensen

In Brazilië sprak de delegatie met de Braziliaanse Minister van Justitie en Veiligheid en de directeur van de Braziliaanse federale politie. Beiden prezen de huidige uitstekende samenwerking met de Belgische Federale Politie. Naast eerdere akkoorden, werd nu overeengekomen om de samenwerking nog concreter vorm te geven.

Een operationeel misdrijfanalist van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen zal ter beschikking worden gesteld om de informatie in de gemeenschappelijke Belgische-Nederlandse-Braziliaanse dossiers te cross-checken en te analyseren in het licht van eventuele verdere gemeenschappelijke onderzoeken. Er wordt ook een lid van de Anti-Narcotics brigade van de Braziliaanse politie gedurende één maand ter beschikking gesteld van de Federale Politie.

Nieuwe overeenkomsten gesloten

In Colombia had de Federale Politie een lang onderhoud met de directeur-generaal van de Colombiaanse politie en zijn Anti-Narcotics directeur. Een nieuwe Memorandum of Understanding zal met de Colombiaanse politie worden onderhandeld. Daarbij zal de nadruk ook liggen op de uitwisseling van goede praktijken tussen België en Colombia in de strijd tegen de cocaïnetrafiek.

Ook de Belgische en Colombiaanse douaneadministraties zullen hun optimale samenwerking vastleggen in een Memorandum of Understanding. Beide willen namelijk volop inzetten op technologische innovatie en het gebruik van artificiële intelligentie in het controleproces dat zij samen verder zullen ontwikkelen.

Een laatste overeenkomst tot intensievere samenwerking werd gesloten tussen de Belgische douane en de Braziliaanse Receita Federal.

Havens als inspiratiebron

De aandacht van de Belgische delegatie werd ook getrokken op de zeer verregaande en succesvolle publiek-private samenwerking in de Braziliaanse haven van Santos, waar 100 % scanning van containers, risicoanalyse en andere veiligheidsmaatregelen integraal deel uitmaken van het business-model van de haventerminals. De innoverende tools inzake grensbeheer en -controle in de luchthaven van Sao Paulo, onder andere op basis van gezichtsherkenning en informatiedeling tussen politie, douane en fiscus maakten indruk.

Daarnaast werden ook de havens van Cartagena en Santa Marta bezocht om te zien hoe cocaïne wordt gesmokkeld en welke vormen van (publiek-private) samenwerking verder dienen te worden uitgewerkt. Administrateur-generaal Kristiaan Vanderwaeren besprak bij de Colombiaanse douaneadministratie de optimalisering van de samenwerking die eveneens in een Memorandum of Understanding wordt opgenomen. Beide administraties willen immers volop inzetten op technologische innovatie en het gebruik van artificiële intelligentie in het controleproces dat zij samen verder zullen ontwikkelen.


< Vorige bericht