Nieuwsbericht

Mededeling van 04-01-2019

Minister De Crem verwelkomt het veiligheidskorps binnen de Directie Beveiliging van de Federale Politie

Vrijdag 4 januari 2019


Na terreurdaden in onze buurlanden en eigen land bleek de oprichting van een nieuwe Directie Beveiliging bij de Federale Politie noodzakelijk. De inplaatsstelling van deze Directie gebeurt in verschillende stappen en op 1 januari 2019 werd het veiligheidskorps van Justitie overgeplaatst naar de DAB. Vanochtend verwelkomde Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem deze nieuwe personeelsleden van de Federale Politie.

 

De opdrachten van deze directie spitsen zich toe op de beveiliging van strategische punten in ons land. Minister De Crem benadrukte het belang hiervan van ons land, als thuisbasis van vele Europese en internationale instellingen en bedrijven die hier hun Europees hoofdkwartier hebben.  

 

Minister De Crem benadrukt ook het belang van de Dienst Beveiliging voor de rekrutering. Deze dienst laat de Federale Politie toe om rekruten aan te werven die voordien mogelijk uit de boot vielen, om hen vervolgens eventueel andere kansen te bieden binnen de politie. Vermits de DAB statische bewakingsopdrachten overneemt, komen er bovendien ook meer manschappen vrij voor andere politietaken.

 

Minister De Crem moedigde alle personeelsleden aan om met vol enthousiasme hun belangrijke taak aan te vatten, het waken over de veiligheid van de burger wat één van de kerntaken van een overheid is.

 


< Vorige bericht