Nieuwsbericht

Mededeling van 19-10-2018

Koninklijk Staatsbezoek aan Portugal

Oktober 2018


Hunne Majesteiten de Koning en Koningin zullen samen met Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem een Staatsbezoek brengen aan Portugal van 22 tot 24 oktober 2018. Aan het bezoek wordt een belangrijk economisch luik gekoppeld dat focust op onze bilaterale handelsrelaties met deze belangrijke Europese partner.

 

Onze rijke culturen en geschiedenis zijn onderling verbonden en beïnvloedden de Europese geschiedenis. De huidige politieke banden tussen Portugal en België zijn gebaseerd op onze gedeelde waarden van democratie, vrijheid, mensenrechten en internationale samenwerking. Beide landen zijn dan ook overtuigde leden van de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad in 2019-2020 kijkt België ook uit naar een nauwe samenwerking met de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de Heer António Guterres.

 

Het Staatsbezoek zal deze banden verder versterken en de eeuwenoude samenwerking tussen onze landen voortzetten. Gedurende drie dagen zal het bezoek ruimte bieden voor politieke contacten op het hoogste niveau, uitwisseling van kennis en cultuur, en de bevordering van economische relaties. Daarom kan men enkel besluiten: “Portugal en België, goede vrienden in tijden van voorspoed, sterke bondgenoten in tijden van tegenspoed.”


< Vorige bericht