Nieuwsbericht

Mededeling van 02-11-2018

Overzicht buitenlandse handel van België

Agentschap voor Buitenlandse Handel


Hoewel er veel te vertellen valt over de Belgische buitenlandse handel, spreken de meeste cijfers voor zich. Het Agentschap voor Buitenlandse Handel verschaft dan ook een hele waaier aan gestructureerd cijfermateriaal over de handel van België met het buitenland.

 

De fiches met de belangrijkste Belgische exportcijfers bevatten een korte en bondige schets van de belangrijkste Belgische handelspartners per continent enerzijds en van de belangrijkste export- en importsectoren anderzijds.

 

De verschillende jaargangen van Belgium's Foreign Trade bieden u een totaalbeeld van de Belgische buitenlandse handel van de afgelopen jaren. De visuele vormgeving van deze Engelstalige publicaties zorgt ervoor dat het cijfermateriaal goed tot zijn recht komt.

 

Omdat de buitenlandse handel ook binnen de tijdspanne van één jaar sterk kan fluctueren, stelt het Agentschap ook trimestriële nota's en brochures op met daarin de meest recente cijfers van de Belgische handel.

 

Tot slot is er de rubriek "Wist u dat... ?", die een zeer volledig beeld geeft van de producten die bepalend zijn voor de Belgische export. Bovendien wordt ook het aandeel van België in het wereldwijd geëxporteerde volume berekend.


< Vorige bericht