Nieuwsbericht

Mededeling van 01-04-2020

Minister De Crem richt Taskforce op voor uniforme handhaving van Coronamaatregelen

01 april 2020


Op initiatief van Minister voor Binnenlandse Zaken & Veiligheid Pieter De Crem werd vandaag een Taskforce opgericht die moet zorgen voor een uniforme handhaving van de Coronamaatregelen door de politiediensten. “Het is onwenselijk en contraproductief om te brede interpretaties te geven aan de federale maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus”, aldus Minister De Crem. “Zowel onze politiediensten als onze burgers hebben nood aan duidelijkheid: iets is toegestaan of iets is verboden. De actuele toestand laat niet te veel grijstinten toe”, aldus Minister De Crem.

Sinds de invoering van de federale Coronamaatregelen kreeg o.m. het Crisiscenter van Binnenlandse Zaken duizenden vragen van burgers over wat nu wel of niet meer mag. De handhaving en het toezicht op de naleving van die maatregelen is een opdracht voor de hele geïntegreerde politie die op het terrein tot een éénduidige toepassing van het beleid moet komen. “De nu opgerichte Task Force GPI moet het realiseren van die doelstelling mogelijk maken. De richtlijnen die  door de Task Force worden uitgevaardigd hebben een dwingend karakter. Alleen door allemaal samen aan hetzelfde zeel te trekken kunnen we dit virus verslaan en zo snel mogelijk terugkeren naar een normaal leven”, zo besluit Minister Pieter De Crem.


< Vorige bericht