Nieuwsbericht

Mededeling van 28-03-2020

Mijn DOSSIER bespaart u een verplaatsing naar het gemeentehuis

28 maart 2020


Nu de mensen gevraagd wordt om zoveel als mogelijk thuis te blijven, is ook een bezoek aan het gemeentehuis zoveel als mogelijk te vermijden

 

Online tools nemen gelukkig vele taken en voorzieningen over.   

In dat kader willen we vanuit de FOD Binnenlandse Zaken graag wijzen op de vele mogelijkheden van Mijn DOSSIER.

 

Mijn DOSSIER is de toepassing van het Rijksregister waarmee u elektronische attesten uit het bevolkingsregisters gratis en van thuis uit kan downloaden of afdrukken.

 

 

Concreet kan u volgende attesten uit het bevolkingsregister via Mijn Dossier verkrijgen:

 

1)    Uittreksel uit de registers;

2)    Attest van hoofdverblijfplaats;

3)    Attest van hoofdverblijfplaats met historiek;

4)    Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk;

5)    Attest van gezinssamenstelling;

6)    Attest van leven;

7)    Attest van Belgische nationaliteit;

8)    Attest van Belgisch kiezer;

9)    Attest van wettelijke samenwoning;

10) Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen.

 

De elektronische attesten die beschikbaar zijn via de toepassing "Mijn Dossier" dragen de elektronische zegel van het Rijksregister en hebben dezelfde juridische waarde als de attesten afgeleverd door de gemeente. De mededeling via de toepassing "Mijn Dossier" is ook sneller, ecologischer en veiliger. De attesten verkregen via "Mijn Dossier" kunnen worden verstuurd via e-mail. De geldigheid van de elektronische zegel kan enkel gecontroleerd worden met de elektronische versie.

 

Naast de attesten uit het bevolkingsregister, zijn ook alle akten van burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, …) die zijn aangemaakt na 31 maart 2019 op Mijn DOSSIER terug te vinden.

 

Tenslotte kan u met Mijn DOSSIER naast attesten en akten downloaden ook nog uw persoonlijk dossier in het Rijksregister raadplegen, fouten signaleren, uw contactgegevens meedelen aan uw gemeentebestuur en controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,

Hoe werkt Mijn DOSSIER?

Om toegang te krijgen tot de toepassing Mijn DOSSIER, moet u eerst een kaartlezer voor uw identiteitskaart installeren met de gepaste software. De laatste softwareversie voor uw kaartlezer vindt u hier: https://eid.belgium.be/nl.

 

Als uw kaartlezer geïnstalleerd en aangekoppeld is, moet u uw elektronische identiteitskaart hierin steken. Ga dan naar de website van Mijn DOSSIER op deze pagina : https://mijndossier.rrn.fgov.be/.

 

Om uw identiteit te controleren, zal u uw PIN-code moeten ingeven. Eenmaal u uw PIN-code heeft ingevoerd, zal u toegang krijgen tot uw persoonlijk dossier in het Rijksregister en de verschillende mogelijkheden van de toepassing.

Voor een video en meer informatie over de toepassing Mijn DOSSIER, kan u terecht op onze website:

 

https://ibz.be/nl/video/mijn-dossier

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

 

of bij de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking:  

 

Helpdesk Belpic - Tel.: 02 518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be


< Vorige bericht