Nieuwsbericht

Mededeling van 26-04-2020

Minister De Crem bereikt akkoord over beroepsziekteverzekering voor vrijwillige brandweerlieden

26 april 2020


Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft een akkoord bereikt met zijn federale collega voor Sociale Zaken Maggie De Block betreffende de beroepsziekteverzekering voor vrijwillige brandweerlieden. Vrijwillige brandweerlieden waren tot op vandaag niet gedekt door een beroepsziekteverzekering. Daar komt nu dus verandering in: zij krijgen in de toekomst dezelfde verzekering tegen beroepsziekten als hun professionele collega's. 

Door dit akkoord krijgen brandweerlieden die een beroepsziekte hebben onder meer recht op een terugbetaling van de kosten voor hun gezondheidszorgen en op een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (bij een arbeidsongeschiktheid van ten minste 15 dagen) en eventueel een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Minister De Crem is tevreden met het bereikte akkoord: “Dit akkoord is een belangrijke erkenning voor duizenden vrijwilligers actief binnen de Belgische hulpverleningszones. Het gaat stuk voor stuk om mensen die zich inzetten voor het algemeen belang en daarbij vaak worden blootgesteld aan gevaar en risico’s. Ik ben dan ook enorm tevreden dat deze onvolledigheid in de regelgeving is weggewerkt”.

De volledige lijst van activiteiten en sectoren waarvoor COVID-19 als beroepsziekte kan worden erkend, is te vinden op de website van FEDRIS.


< Vorige bericht