Nieuwsbericht

Mededeling van 07-07-2020

België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk ondertekenen akkoord over het treinverkeer via de vaste Kanaalverbinding

7 juli 2020


Op 15 december 1993 ondertekenden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België een reeks akkoorden om het treinverkeer tussen de drie landen juridisch te omkaderen. Vandaag zijn deze akkoorden echter aan herziening toe. Zo breidde Eurostar in 2018 zijn dienstregeling uit naar Nederland. Er rijden op dit moment reeds rechtstreekse treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Wie in de omgekeerde richting reist, moet echter nog steeds in het Brusselse Zuidstation overstappen en een grenscontrole passeren. Om ook in de richting van Londen rechtstreeks treinverkeer te faciliteren, moet Nederland toetreden tot het bestaande tripartiteakkoord.

Dit nieuwe akkoord legt de grenscontroles vast tussen het Verenigd Koninkrijk enerzijds, en Frankrijk, België en Nederland anderzijds. Het akkoord maakt het mogelijk om zogenaamde ge-juxtaposeerde grenscontroles te organiseren, waarbij passagiers voor het vertrek achtereenvolgens door grenswachters van de staat van vertrek (verlaten van het grondgebied) en van de staat van aankomst (toelating tot het grondgebied) worden gecontroleerd. Op deze manier nemen de noodzakelijke grenscontroles voor passagiers het minste tijd in beslag. 

Het akkoord bepaalt op welke manier deze grenscontroles verlopen en wat de bevoegdheden van de controlerende ambtenaren zijn. Ook de bevoegdheden van het politiepersoneel of andere controlerende ambtenaren die op de trein de veiligheid verzekeren of andere dienstopdrachten uitvoeren, worden verder gedetailleerd.

Dit akkoord is dus een belangrijke stap in de verdere versoepeling van het treinverkeer tussen hechte buren en trouwe partners. Bovendien opent dit ook de mogelijkheid voor verdere samenwerking tussen de politiediensten van de vier betrokken landen in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit.


< Vorige bericht