Nieuwsbericht

Mededeling van 24-06-2020

Uitwerking alternatief concept voor de viering van de Nationale Feestdag op 21 Jul 2020

24 juni 2020


Als gevolg van de covid19-epidemie bevindt België zich sinds 4 mei 2020 in een geleidelijke en evolutieve exitfase. Een van de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad in dit kader nam, is een verbod op de organisatie van massa-evenementen vóór 01 september 2020. Daarom werd beslist dat de festiviteiten van 21 juli niet kunnen plaatsvinden in hun gebruikelijke vorm, waarbij meer dan 300.000 mensen in het centrum van Brussel samenkomen voor onder meer het Feest in het Park, het militaire en civiele defilé en het vuurwerk.

In een jaar waarin onze burgers blijk hebben gegeven van grote solidariteit en verantwoordelijkheidszin in de strijd tegen covid19, is het echter van essentieel belang dat de nationale feestdag kan worden gevierd. Om deze dag toch op een plechtige, en waardige manier te vieren, verandert de federale overheid uitzonderlijk en enkel voor het jaar 2020 het concept van de festiviteiten van de nationale feestdag.

De festiviteiten zullen niet enkel hulde brengen aan al wie het covid19-virus heeft bestreden en het land in staat heeft gesteld te blijven functioneren in een periode van progressieve lockdown en exit, maar ook de veerkracht van ons land en haar bevolking in de verf zetten.

 

Te Deum

Het Te Deum zal worden gevierd in aanwezigheid van een beperkt aantal gasten in overeenstemming met de exitmaatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist en die op 21 juli van kracht zullen zijn.

 

Het Feest in het Park en het vuurwerk

Het Feest in het Park en het vuurwerk, events die grote mensenmassa’s aantrekken, worden afgelast.

 

Het militair en civiel defilé

Het traditionele defilé wordt in zijn traditionele vorm afgelast. Er wordt een alternatieve plechtigheid op het Paleizenplein georganiseerd.

 

De precieze inhoud van deze organisatie wordt toevertrouwd aan een operationele werkgroep onder leiding van Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en de FOD Binnenlandse Zaken, en samengesteld uit vertegenwoordigers van het Koninklijk Paleis, de beleidscellen van de Eerste Minister en de Minister van Defensie, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en het Ministerie van Defensie.

 

Het alternatief concept zal op een later tijdstip worden toegelicht aan pers en publiek.

 


< Vorige bericht