Nieuwsbericht

Mededeling van 21-06-2020

Groen licht voor NAVAP-stelsel en herinvesteringsenveloppe van 30 miljoen euro voor de federale politie

21 juni 2020


Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem nam de beperkte ministerraad (kern) vrijdag 19 juni een aantal belangrijke beslissingen in het kader van de werking van de federale en lokale politie.

NAVAP - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering

De beperkte Ministerraad heeft een subsidie van 97 miljoen euro voor de lokale politie en 34 miljoen euro voor de federale politie goedgekeurd om de financiering te verzekeren van alle politieagenten die in 2020 van het pensioenstelsel willen genieten. Dit betekent een extra begrotingsinspanning van 40 miljoen euro voor de lokale politie en 21 miljoen euro voor de federale politie.

Deze maatregel stelt politieagenten in staat om vanaf een bepaalde leeftijd normaal te blijven werken, om passend werk aan te vragen of om een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP) aan te vragen. Voor  2020 wordt deze pensioenregeling gefinancierd door de federale overheid voor zowel de federale als de lokale politie. Elk jaar wordt een soortgelijk stelsel voorzien voor de geïntegreerde politie, totdat de volgende regering een aangepast stelsel introduceert.

Minister De Crem: "Met de goedkeuring van het NAVAP-stelsel kom ik mijn belofte na om een oplossing te vinden voor de financiering van het pensioenstelsel van de politie. Dit biedt mogelijkheden voor onze politieagenten totdat er een ander uitgebreid pensioenstelsel is ontwikkeld. Politieagenten die gebruik willen maken van het NAVAP-stelsel, of die aangepast werk vragen aan het einde van een lange loopbaan, kunnen hier van blijven genieten."

Herinvesteringsenveloppe van 30 miljoen euro extra voor de federale politie

Op voorstel van David Clarinval, Vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, en Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, besloot de beperkte Ministerraad ook om de federale politie nieuwe perspectieven te bieden door middel van een herinvesteringsenveloppe van 30 miljoen euro extra. Zo kan de Federale Politie essentiële investeringen doen in haar wagenpark en op het vlak van innovatie en informatica.

Minister De Crem: "De afgelopen maanden hebben de politiediensten opmerkelijk werk verricht bij het afdwingen van inperkingsmaatregelen op het terrein. Deze extra middelen ten voordele van de federale politie zijn een verdere stap in de overgang naar een meer mobiele en flexibele politieorganisatie die zich meer richt op een gespecialiseerde en innovatieve politiezorg."


< Vorige bericht