Communiqué

Communiqué du 08-10-2018

State of the Union: focus sur le commerce extérieur belge

Le lundi 08 octobre 2018


Buitenlandse handel is een beleidsdomein met uitdagingen en kansen voor het samenwerkingsfederalisme waaraan de federale regering een sterke invulling wil geven in het belang  van onze welvaart. Une concertation renforcée et adéquate à tous les niveaux stimule ce processus qui a pour objectif central la défense et le renforcement des intérêts de nos entreprises, et ce afin de développer économiquement le pays et les régions.

 

 

In het begin van de legislatuur was er een verdunning van de slagkracht van onze buitenlandse handel en daarom werd er in het federale regeerakkoord beslist dat er noodzaak was aan een globaal overzicht van de Belgische buitenlandse handel. In de hyper-competitieve omgeving waarin we leven, is het bovendien van essentieel belang om te zorgen voor samenhang. Immers, het federale niveau blijft in het buitenland, zowel in Europa maar zeker daarbuiten, het eerste aanspreekpunt voor officiële instanties maar ook voor bedrijven.

 

Staatssecretaris De Crem neemt zowel deel aan economische missies naar zowel landen waarmee België een lange geschiedenis van handel voeren kent, als naar nieuwe markten waar er nog vele onontgonnen opportuniteiten voor Belgische bedrijven zijn. Al deze verplaatsingen hebben één constante: contacten op het hoogste niveau volgens het concept Business To Government of B2G. Deze leveren vaak onmiddellijke voordelen op voor onze Belgische bedrijven.

 

De voorbije economische missies bewezen telkens opnieuw hun absoluut rendement zowel voor onze bedrijven als voor de politieke en bilaterale relaties met onze handelspartners. Elles sont un instrument important et substantiel. Elles restent par conséquence un élément essentiel de notre politique commerciale extérieure à la grande satisfaction des participants et de nos partenaires commerciaux. Il est bien évidemment très difficile de voir traduit le bilan de ces missions économiques en chiffres. Les rapports de nos ambassadeurs sur place sont toutefois tous très positifs au sujet du feedback des partenaires bilatéraux, en ce qui concerne le rôle du Secrétariat d’Etat fédéral et au sujet des entreprises qui génèrent un retour immédiat en concluant des contrats ou qui reçoivent un accès direct aux niveaux désirés.

 

Bijzondere aandacht wordt op deze manier besteed aan het “globalisation proof” maken van de Belgische ondernemingen, van cruciaal belang in de uiterst geglobaliseerde wereldmarkt waarin ons land één van de meest open economieën heeft. Vandaag reeds is 1 op 6 jobs afhankelijk van buitenlandse handel, en dit aandeel zal in de toekomst verder toenemen. De Europese Commissie becijferde dat 90% van de mondiale economische groei in de volgende decennia zal plaatsvinden buiten de EU. In 2017 ging 77% van onze export echter nog steeds naar EU-landen en 50% naar onze grote buurlanden. Rekening houdende met protectionistische tendensen bij onze 4de (het VK) en 5de (USA) handelspartners, hebben onze bedrijven dus alle baat bij een verdere diversificatie van hun afzetmarkten en nieuwe handelsovereenkomsten met partners wereldwijd.

 

Suivi du Brexit et des conséquences pour les entreprises belges

 

Le Secrétaire d’Etat Pieter De Crem suit également de près les évolutions dans le cadre du Brexit, notamment en participant au groupe de travail belge sur le Brexit et en entretenant des contacts réguliers avec des représentants politiques et économiques britanniques. Lors des missions à Londres en 2017 et 2018, le Secrétaire d’Etat De Crem s’est enquis des conséquences du Brexit sur l’économie belge. Le Royaume-Uni est notre 4e partenaire commercial et le Secrétaire De Crem continue de lutter pour un départ britannique qui offre le moins de barrières commerciales à nos entreprises. Le groupe de travail belge sur le Brexit analyse les conséquences attendues pour notre pays et propose des recommandations pour soutenir nos entreprises et saisir de nouvelles opportunités.

 

Permanente campagne ter bevordering van bilaterale handelsrelaties met de VS

 

Bijzondere aandacht is er ook voor onze bilaterale economische relaties met de VS, onze 5de handelspartner en belangrijkste niet-Europese. De economische inzet is enorm en enkel waarschuwen voor de gevolgen van een opflakkering van Amerikaans protectionisme volstaat niet. Actie ondernemen en ons marktaandeel veilig stellen of zelfs verder uitbreiden is nodig. Zo ondernam Staatssecretaris De Crem in de voorbije jaren meerdere missies naar de Verenigde Staten, waarbij hij onder meer gesprekken had met voormalig Amerikaans President Jimmy Carter en huidig Amerikaans Minister van Economie Wilbur Ross. Deze methode van ‘permanente campagne’ heeft als doel de trans-Atlantische handelsrelaties verder uit te diepen, op een moment dat TTIP onderin de koelkast is geplaatst. Staatssecretaris De Crem blijft echter streven naar een sterkere verbinding tussen de grootste producent ter wereld (de VS) en de grootste interne markt ter wereld (de EU), die samen instaan voor de helft van de globale BNP en een derde van de handelsstromen.

 

Steun aan het MYRRHA-project van het Studiecentrum voor Kernenergie

 

Sinds 2017 is Staatssecretaris De Crem ook Speciaal Gezant van de Regering voor het onderzoeksproject MYRRHA van het Studiecentrum voor Kernenergie. Hij ondersteunt op een degelijke en duurzame manier Myrrha door het project onder de aandacht te brengen van potentiële buitenlandse partners. Vorig jaar ontmoette hij in dit kader Directeur-Generaal Amano van het Internationaal Atoomenergie Agentschap en recent werd het project besproken op het Department of Energy in de VS. Voor 2018 werd er tijdens de begrotingscontrole in maart een bedrag vrijgemaakt van 19,5 miljoen Euro voor de verdere ontwikkeling van Myrrha. Hierop aansluitend besliste de Ministerraad op 7 september 2018 om voor de periode 2019-2038 558 MEUR te voorzien voor de realisatie van Myrrha fase 1 en voor R&D omtrent fase 2 en 3. Om de Myrrha fases 2 en 3 verder te financieren zoekt de Staatssecretaris actief in het buitenland naar mogelijke partners. Zo had hij reeds een ontmoeting met het Department of Energy van de VSA en waren er contacten met verschillende mogelijke partners tijdens de General Conference van het IAEA van september 2018. Op 7 september besliste de Ministerraad overigens ook tot de oprichting van een i-VZW zodat er ook duidelijkheid is over de legale structuur waarin partnerlanden zullen instappen.


< Message précédent