Communiqué

Communiqué du 14-09-2018

[Translate to Frans:] Canada en België, meer dan ooit partners voor de toekomst

[Translate to Frans:] Positieve evaluatie vrijhandelsovereenkomst CETA voor onze export


[Translate to Frans:]

Uitvoer

 

 

De meest recente handelscijfers tonen aan dat de totale EU-uitvoer naar Canada EUR 16,8 miljard bedroeg na de eerste 5 maanden van 2018. Dit is 6,2% (+EUR 980,7 miljoen) meer dan na dezelfde periode een jaar eerder.

 

De Belgische export die een aandeel van 8,5% en een bedrag van EUR 1,4 miljard vertegenwoordigde in de totale EU-uitvoer naar Canada, lag na de eerste 5 maanden van dit jaar maar liefst 51,4% (+EUR 487,6 miljoen) hoger dan na dezelfde periode in 2017.

 

Invoer

De totale EU-invoer uit Canada lag na de eerste 5 maanden van 2018 6,5% (-EUR 868,9 miljoen) onder het niveau van een jaar eerder en bedroeg EUR 12,5 miljard. Dit was vooral het gevolg van de verminderde invoer van goud die ervoor zorgde dat de totale import van het Verenigd Koninkrijk uit Canada met 18,1% daalde. Het VK bleef binnen de EU echter wel de belangrijkste importeur uit Canada.

 

België nam na de eerste 5 maanden van 2018 de derde plaats in van deze ranking met 9,3% van de totale EU-import uit Canada. De waarde van de BEL invoer van goederen was na de periode onder beschouwing met 2,7% gegroeid tot bijna EUR 1,2 miljard. Onder meer de invoer van chemische producten en meer bepaald geneesmiddelen was er sterk op vooruit gegaan.

 

Staatsbezoek aan Canada

 

Op de lange termijn impact van CETA is het nog even wachten, maar de eerste cijfers zijn zeker positief. De Belgische ondernemingen vertonen een grote interesse in de Canadese markt, wat ook duidelijk werd aangetoond door het grote succes van het economische luik aan het Belgische Staatsbezoek aan Canada in maart 2018.

 

Pieter De Crem: “CETA is meer dan een vrijhandelsovereenkomst, het is een zeer sterk signaal naar de rest van de wereld dat de Europese Unie en Canada overtuigd zijn van de voordelen van een evenwichtige vrije handel. Het staat ook symbool voor twee historische partners die hun hechte band verder willen uitdiepen en versterken. Hierdoor kan CETA als inspiratie dienen voor andere vrijhandelsakkoorden tussen de EU en landen wereldwijd.

 

Onze zeer open economie zal steeds onderhevig blijven aan schommelingen in de globale markt, maar het is door dergelijke vrijhandelsakkoorden en een doorgezette diversificatie van onze afzetmarkten dat we de negatieve impact van protectionistische maatregelen op onze bedrijven kunnen minimaliseren.”


< Message précédent