Nieuwsbericht

Mededeling van 24-09-2019

Belgische regering bereidt zich voor op de Brexit-impact

24 september 2019


            De federale regering stelt momenteel alles in het werk om ons land zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van een nakende (‘no deal’)-Brexit. Na de ministerraad van afgelopen vrijdag werd een bijkomende persconferentie georganiseerd specifiek over het thema ‘Brexit’.

            Momenteel is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) voorzien op 31 oktober. Indien de EU en het Verenigd Koninkrijk er tegen dan niet in slagen een onderhandeld akkoord af te sluiten heeft dit directe gevolgen voor de relaties tussen beide partners. “De weerslag op ons land zal zich in de eerste plaats laten voelen op gebied van verkeersdoorstroming. Eerst en vooral zal het vrachtvervoer dat via ons land naar het VK moet opnieuw geconfronteerd worden met grenscontroles en wachttijden. In mindere mate is dat ook van toepassing voor personenvervoer richting het Verenigd Koninkrijk”, aldus Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

            De maatregelen nodig om deze situatie zo effectief mogelijk aan te pakken moeten zowel op nationaal als internationaal niveau vorm krijgen. Minister De Crem: “Eerst en vooral gaan we inzetten op een goede samenwerking tussen o.a. de douanediensten en de verschillende provinciebesturen om de verkeersdoorstroming zo optimaal mogelijk te laten garanderen. Bovendien zullen we extra controles voorzien aan de ‘toegangspoorten’ van ons land zoals o.m. in Arendonk en Berendrecht. Daarnaast zijn ook de internationale contacten lopende: ik sta in contact met mijn Franse ambtsgenoot voor wat betreft de verkeersstromen die langs Zeebrugge richting Frankrijk gaan. Ten tweede: tijdens de Europese top van eind oktober zullen de Benelux-landen en Frankrijk een gemeenschappelijk overleg plannen om een voorlopige evaluatie te maken en een stappenplan voor de periode nadien vast te leggen”.

            Ter afsluiting stelde Minister De Crem nog dat bij dit alles bovendien voldoende aandacht zal worden gegeven aan de link met de handhaving van de openbare orde.


< Vorige bericht