Nieuwsbericht

Mededeling van 13-09-2019

Een omzendbrief die de strijd tegen pyrotechnische middelen versterkt

13 september 2019


De omzendbrief «betreffende een geïntegreerde aanpak waarbij pyrotechnisch materiaal wordt verboden in alle voetbalstadions» herhaalt het reglementair kader inzake nultolerantie voor elk gebruik door de supporters en verzoekt de clubs en de KBVB om doelgerichte maatregelen te nemen en deze te integreren in het jaarlijkse veiligheidsverdrag dat wordt afgesloten tussen de organisatoren, de hulpverleningsdiensten en de bestuurlijke/politionele overheden.

De omzendbrief beoogt een evenwicht tussen enerzijds preventieve maatregelen uit goede praktijken, zowel inzake het dynamisch beheer van de ticketverkoop als inzake efficiënte middelen inzake toegangscontrole voor de toegang tot de stadions. Anderzijds prijst deze omzendbrief een efficiënt gebruik aan van de identificatiemiddelen en raadt hij het gebruik van de sanctiemechanismen aan om gevolg te geven aan de overtredingen. 

De pyrotechnische middelen die licht, rook of lawaai produceren kunnen een impact hebben op de gezondheid en de veiligheid van de toeschouwers (brandwonden, gehoor- of gezichtsproblemen, problemen verbonden aan de giftigheid van de rook, uitbreken van paniek), maar ook op het goede verloop van de sportwedstrijden (onderbreken of stopzetten van de wedstrijd). Bovendien zijn er negatieve gevolgen voor het imago van het Belgisch voetbal. De veiligheid bij voetbalwedstrijden is niet enkel de verantwoordelijkheid van de overheden, maar het betreft een verantwoordelijkheid die wordt gedeeld met elke instantie die betrokken is bij de veiligheid in de voetbalstadions. Een nultolerantie is noodzakelijk om te garanderen dat elke supporter een wedstrijd in aangename omstandigheden en in alle veiligheid kan bijwonen.


< Vorige bericht