Nieuwsbericht

Mededeling van 23-04-2019

Minister De Crem tevreden dat Open VLD zijn veiligheidsvisie deelt

23 april 2019


            Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem stelt tot zijn grote tevredenheid vast dat coalitiepartner Open VLD vanochtend haar steun heeft uitgesproken aan zijn veiligheidsvisie voor de komende jaren. “Schaalvergroting van de politiezones stimuleren, meer slagkracht voor lokale besturen en extra investeringen voor politie- en veiligheidsdiensten die betrouwbaar en nabij zijn: die elementen heb ik sinds mijn aantreden met rood onderlijnd als topprioriteiten voor de komende jaren. Als ik de collega’s van Open VLD vanochtend goed heb beluisterd komen zij vandaag tot dezelfde analyse als de mijne”, zo stelt Minister De Crem tevreden vast.

            Sinds zijn aantreden als Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft Pieter De Crem veel en intensieve contacten gehad met de veiligheid- en hulpverleningsdiensten in ons land. Uit al die contacten bleek een enorm engagement van vele duizenden mensen alsook de nood aan extra investeringen en structurele hervormingen die de komende jaren moeten uitgerold worden. Concreet gaat het daarbij onder meer over de volgende zaken:

·        Het stimuleren van vrijwillige schaalvergroting van politiezones: hierover werd recent een studie van de Universiteit Gent voorgesteld in de commissie Binnenlandse Zaken van het federaal parlement. Om zo’n schaalvergroting te laten lukken is er nood aan voldoende draagvlak en moet nauwlettend worden toegezien dat zij de rol van de (lokale) nabijheidspolitie niet ondergraaft en dat ze lokale besturen niet met een financiële kater opzadelt;

·        Een eengemaakte Brusselse politiezone met éénheid van commando: sinds het vandalisme op oudejaarsnacht in Molenbeek heeft Minister De Crem consequent herhaald dat hij een voorstander is van een eengemaakte Brusselse politiezone met eenheid van commando. Dat standpunt is en blijft zo. Voor Minister De Crem en CD&V moet dit op de tafel komen tijdens komende regeringsonderhandelingen;

·        Meer slagkracht voor burgemeesters en lokale besturen: eind maart keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet van Ministers De Crem en Geens goed betreffende het verhogen van de slagkracht van lokale besturen. Dit voorstel wil een wettelijke basis creëren om burgemeesters meer bevoegdheden te geven ter voorkoming en bestrijding van ernstige en georganiseerde misdaad. Daarmee is het werk niet af: de komende jaren wil Minister De Crem het wapenarsenaal van lokale besturen in de strijd tegen deze criminaliteitsvormen gevoelig uitbreiden;

·        Hieraan gekoppeld daadkrachtige en betrouwbare nabijheidspolitie, hulpdiensten en buurtpreventienetwerken: de rol van de wijkagent is hierin cruciaal. Minister De Crem is dan ook voorstander om meer middelen vrij te maken voor de wijkagent waardoor zijn valorisatie kan verhoogd worden, het statuut aantrekkelijker kan gemaakt worden en een betere verloning voorzien wordt;

·        Modernisering en verbetering van het selectie- en rekruteringsbeleid voor politiepersoneel: een versnelde en doorgedreven digitalisering van het personeelsbeleid bij de Federale politie;

·        Versterkte internationale inkapseling van nationale veiligheidsdiensten: verschillende nieuwe en oude veiligheidsuitdagingen zijn meer en meer grensoverschrijdend bv. terrorisme, cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad, mensenhandel, drugssmokkel of het witwassen van (crimineel) geld. Een versterkte internationale inkapseling van onze nationale veiligheidsdiensten en een accuratere internationale samenwerking is dus absoluut cruciaal om onze nationale veiligheid in de toekomst te garanderen.

Minister De Crem: “Veiligheid vraagt een ketenbenadering: van wijkagent tot de internationale politiediensten INTERPOL & EUROPOL: elk hebben ze hun rol te spelen en moeten ze de middelen in handen krijgen om die ook zo goed mogelijk te spelen. Zowel in ons eigen land als internationaal vinden als die veiligheidsdiensten in mij hun eerste en meest betrouwbare partner om elkeen te middelen en bevoegdheden te geven hun opdrachten te vervullen”.


< Vorige bericht