Nieuwsbericht

Mededeling van 18-02-2019

Vaste Commissie van de Lokale Politie stelt Memorandum voor

15 februari 2019


De Vaste Commissie van de Lokale Politie heeft afgelopen vrijdag in Namen haar Memorandum voorgesteld. Dit Memorandum bundelt 10 prioriteiten voor de periode 2019-2023 waaronder het belang van een sterke lokale verankering, een gelijkwaardige plaats voor de Lokale Politie in het besluitvormingsproces en extra investeringen in opleiding en ontwikkeling van competenties binnen de Lokale Politie.

De prioriteit waaraan Minister De Crem in zijn speech het meeste aandacht schonk was niet toevallig ook prioriteit nummer 1 van de Lokale Politie zelf: het behoud en de consolidatie van het specifieke karakter van de Lokale Politie, m.n. de rol die de lokale politie vervult als ‘nabijheidspolitie’. Minister De Crem: “Als lokale politie hebben jullie een cruciale rol als nabijheidspolitie. Nabijheid zorgt voor erkenbaarheid. Erkenbaarheid zorgt voor vertrouwen en dat vertrouwen is cruciaal om sterke en veilige buurten en wijken te bouwen. Vooral de rol van de wijkagent is daarin cruciaal. Het lijkt mij dan ook geen overbodige luxe om meer middelen voor de wijkagent vrij te maken, inclusief een grotere valorisatie van de wijkagent, een aantrekkelijker statuut en een betere verloning”.


< Vorige bericht