Nieuwsbericht

Mededeling van 24-05-2019

Minister De Crem bezoekt controle-actie tegen inbraken en drugs

24 mei 2019


De federale en lokale politiediensten hebben afgelopen nacht tussen 19:00 uur en 03:00 uur een grote controleactie gehouden in Oost-Vlaanderen, gericht op enerzijds inbraken en diefstallen en anderzijds op drugstoerisme en druggerelateerde feiten.

Er werden 99 politiemensen ingezet. Bij 24 mensen werden hoeveelheden drugs aangetroffen, 6 mensen waren op te sporen, 10 bestuurders reden onder invloed (4 drugs, 6 alcohol). Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft de actie bijgewoond.

In de strijd tegen de hiervoor vermelde criminaliteitsfenomenen zijn op verschillende niveaus acties voorzien zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Op provinciaal vlak worden deze fenomenen aangepakt door het organiseren van grotere acties (beter gekend als FIPA’s of Full Integrated Police Actions, zoals deze actie er een is). Tijdens deze controles worden middelen en personeel van zowel de lokale als de federale politie gezamenlijk en geïntegreerd ingezet en specifiek georiënteerd naar de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. De finaliteit van huidige actie bestaat erin om enerzijds sterk ontradend te werken naar potentiële daders, en zo het kan er op heterdaad te betrappen, en anderzijds het veiligheidsgevoel van de bevolking te verhogen.

Naast het uitvoeren van patrouilles (herkenbaar of anoniem) werden er diverse statische controleposten opgericht op de belangrijkste verkeersassen en verbindingswegen, alsook binnen het havengebied van Gent.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht aan het dispositief te Wetteren aan de E40, waar hij te woord gestaan werd door de burgemeesters van Wetteren en Oosterzele alsook de korpschef van de politiezone Wetteren/Wichelen/Laarne. De minister onderstreepte het belang van dergelijke acties en de aanpak van de inbraken- en drugsproblematiek.


< Vorige bericht