Nieuwsbericht

Mededeling van 21-08-2008

Vertrek van het fregat Leopold I naar Libanon


Op woensdag 20 augustus 2008 vertrok het M-fregat F930 Leopold I om voor 4 maanden deel uit te maken van de internationale maritieme strijdkrachten (MTF) van de Verenigde Naties.

Het fregat zal opereren onder commando van Unifil, de internationale vredesmacht die op vraag van de Libanese regering ontplooid werd ter implementatie van VN-resolutie 1701.

Het schip zal in de periode van 1 september tot 7 december bewakingsopdrachten uitvoeren in de haar toegewezen operatiezone. Meer bepaald op het gebied van de illegale smokkel van wapens via de zee (Maritime Interdiction Operations – MIO). Als lid van de internationale strijdkracht zal het fregat verder ook deelnemen aan oefeningen die tot doel hebben de capaciteit van de Libanese Marine te helpen verbeteren.

De Maritime Task Force (MTF) staat onder Frans commando. Naast het Belgische fregat nemen er ook marine-eenheden van Italië, Frankrijk, Duitsland, Turkijë, Spanje en Griekenland aan deel. Buiten de patrouilleperiodes zal de Leopold I voor logistieke en technische stops aanmeren in havens voorzien door het Unifil-commando.

Het schip wordt op 19 december terug verwacht in zijn thuishaven Zeebrugge.


< Vorige bericht