Nieuwsbericht

Mededeling van 25-07-2008

Uitzending van Belgische F-16 naar Afghanistan in het kader van de operatie ISAF


De ministerraad van 25 juli 2008 heeft de uitzending van VIER F-16 jachtvliegtuigen goedgekeurd in het kader van de operatie ISAF (International Security Assistance Force).

De ministerraad van 1 februari 2008 heeft reeds een princiepsakkoord verleend voor de uitzending van VIER jachtvliegtuigen en een detachement van ongeveer 100 militairen in samenwerking met Nederland.

De aanwezigheid van gevechtsvliegtuigen is noodzakelijk om, indien nodig, luchtsteun te verzekeren aan de troepen van ISAF.

Deze bijkomende Belgische deelname aan de ISAF operaties laat ons land toe door een meer actieve participatie bij te dragen aan het delen van de lasten en de risico’s (“burden and risk sharing”) met de NAVO partners.

De inplaatstelling zal in 2 stappen uitgevoerd worden:
a) De eerste fase van de inplaatsstelling van het detachement omvat de voorbereiding van het terrein en de installaties, nodig voor de uitvoering van de opdrachten van de Belgische F-16. Om deze werken uit te voeren zal een detachement constructiegenie van een 55-tal personen uitgestuurd worden vanaf begin augustus 08.
b) In een tweede fase zal het operationele element van een 100-tal personen samen met de F-16 ontplooid worden om de opdracht met de vliegtuigen te kunnen aanvatten. Dit detachement zal begin september 2008 worden ingezet voor een periode van zes maanden, verlengbaar na beslissing van de ministerraad.

De kostprijs voor deze operatie wordt voor de inzet in 2008 geraamd op 14,31 miljoen euro bruto.

De inzetregels en beperkingen opgelegd door België zullen de piloten toelaten opdrachten uit te voeren binnen het strikte kader van de ISAF operaties en steun te verlenen aan geallieerden van de NAVO op het ogenblik dat deze zich in een levensbedreigende situatie bevinden.


< Vorige bericht