Nieuwsbericht

Mededeling van 06-04-2019

Grootschalige controleactie in Antwerpen neemt internationaal busvervoer in het vizier

6 april 2019


Op zaterdag 6 april vond in de provincie Antwerpen tussen 11 uur en 18 uur een grootschalige controleactie op internationale bussen plaats. De actie, die ‘Columbus’ gedoopt werd en al aan haar derde editie toe is, onderwerpt passagiers, bagage en chauffeurs van internationale lowcost busmaatschappijen aan een gerichte controle. Met de grootscheepse actie, die plaatshad in Wilrijk en de directe omgeving, wil de Federale Politie in Antwerpen criminele activiteiten zoals handel in verboden goederen, mensenhandel en mensensmokkel blootleggen en geseinde personen bij de kraag vatten.

Via het internationaal busvervoer kan het crimineel milieu zich zonder enige vorm van identificatie vrij bewegen over de landsgrenzen. Criminelen of malafide personen hebben in het busvervoer een manier gevonden om ongezien hun criminele activiteiten te laten plaatsvinden. Zij denken met andere woorden vrij spel te hebben bij het plegen van misdrijven zoals bijvoorbeeld drughandel, mensensmokkel, wapenhandel en trafiek van smokkelwaar (bv. sigaretten).

De federale Coördinatie- en Steundirectie organiseerde deze Columbus-actie en kreeg daarvoor bijstand van aspirant-inspecteurs en aspirant-hoofinspecteurs uit de politieschool Campus Vesta. Daarnaast verleenden verschillende partners binnen de Federale Politie (centrale en arrondissementele diensten zoals de gerechtelijke sectie van de federale wegpolitie, de scheepvaartpolitie, de luchtvaartpolitie, de directie hondensteun, de directie openbare veiligheid, de directie luchtsteun, de directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit, de gerechtelijke politie) en de politiezone Antwerpen bijstand, hetzij in mensen hetzij in middelen. Ook de collega’s uit buurland Nederland stonden paraat/stand-by. Dat deze actie een multidisciplinaire dimensie had, mocht blijken uit de aanwezigheid van en samenwerking met andere diensten zoals het Parket Antwerpen, de dienst Vreemdelingenzaken, de Douane, de Civiele Bescherming en Stad Antwerpen.

De actie kon ook rekenen op de aandacht van enkele belangrijke actoren in de veiligheidsketen. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de heer De Crem; de Commissaris-Generaal van de Federale Politie, de heer De Mesmaeker en de Procureur des Konings mevrouw Gepts waren tijdens de actie ter plekke aanwezig om hun belangstelling voor en steun aan de actie te tonen. Zij kregen het controledispositief te zien en werden operationeel gebrieft.  

De informatie die uit deze grootschalige actie voortvloeit, stelt de politie in staat almaar meer te weten te komen over het profiel van de personen die gebruik maken van deze transportlijnen. De informatie die zo in kaart wordt gebracht, is uiterst waardevol voor alle veiligheids- en inlichtingendiensten. De politie doet daarmee niet alleen wat ze moet doen, namelijk misdrijven opsporen en de daders ervan vatten, maar wil daarbovenop vooral ook ontradend te werk gaan door controles uit te voeren op de geviseerde transportlijnen.

In totaal werden 168 mensen ingezet voor deze actie.


< Vorige bericht