Nieuwsbericht

Mededeling van 05-03-2020

Minister De Crem bereikt akkoord over de luchthavenpolitie

4 maart 2020


Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft afgelopen dinsdag een akkoord bereikt dat een einde stelt aan het sociaal conflict bij de luchthavenpolitie. De stiptheidsacties die tijdens de Krokusvakantie zijn daarmee verleden tijd. “Ik wil de mensen van de federale politie, de vakbonden, de mensen van Brussels Airport en alle andere betrokkenen van harte danken voor hun constructieve houding. Precies die houding heeft een akkoord mogelijk gemaakt”

De politievakbonden kondigden weken geleden al aan dat de luchthavenpolitie tijdens de Krokusvakantie stiptheidsacties zouden organiseren. Ze hielden ook woord waardoor de wachttijden op de luchthaven enorm opliepen. Minister De Crem had begrip voor de verzuchtingen van de luchthavenpolitie. Hij deed een oproep aan alle betrokkenen gezamenlijk tot een onderhandelde oplossing te komen.

“Op korte termijn zullen er 55 extra manschappen worden voorzien die de werkdruk moeten verlagen. Op langere termijn is er het engagement om dit jaar 1.400 inspecteurs aan te werven waarvan er 400 voorzien worden voor een rechtstreekse aanwerving voor de federale politie. Daarvan moeten er een 100-tal richting de luchthavenpolitie gaan”, zo licht Minister De Crem het akkoord toe.

Ook de logistieke en infrastructurele uitdagingen op de luchthaven werden besproken, waaronder de noodzaak om een nieuw politiegebouw te komen. Minister De Crem zal deze verzuchtingen in de komende periode op de juiste plaatsen ter sprake brengen.


< Vorige bericht