Nieuwsbericht

Mededeling van 24-05-2017

Pieter De Crem over de evolutie van de buitenlandse investeringen in België

Plenaire vergadering Kamer van Volksvertegenwoordigers – 24 mei 2017


Op woensdag 24 mei 2017 besprak Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem de evolutie van de buitenlandse investeringen in België, op vraag van Volksvertegenwoordigster Griet Smaers, in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Zo was 2016 een goed jaar voor België als investeringsland, volgens de Barometer van de Belgische Attractiviteit van EY. Dit leverde ons een 8ste plaats op in de lijst van aantrekkelijkste Europese landen. Desalniettemin moeten we vaststellen dat enkele landen, waaronder buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland het beter doen.

Het jaarlijks rapport van EY ziet dan ook een aantal opportuniteiten om onze positie verder te versterken, zoals het verder terugdringen van de belastingdruk, nog meer inzetten op technologie en innovatie, het verder terugdringen van de loonkost en het aanpakken van het mobiliteitsvraagstuk.

Ook benadrukte Staatssecretaris De Crem een aantal acties van de Federale Regering om de buitenlandse investeringen in ons land en vice versa te versterken. Zo blijkt onomstotelijk dat het promoten van export effectief resultaten oplevert, en wordt dit duidelijk geholpen door handelsakkoorden. Prinselijke en thematische missies openen ook deuren voor onze bedrijven, zoals de prinselijke missie naar Texas van eind vorig jaar, of de missies die Pieter De Crem recentelijk samen met Belgische bedrijven uitvoerde naar India en Atlanta. Volgende week brengt De Crem een bilateraal werkbezoek aan Washington D.C. waar een onderhoud gepland is met zijn Amerikaanse ambtgenoot, Minister van Economie en Handel Wilbur Ross.


< Vorige bericht