Nieuwsbericht

Mededeling van 30-01-2017

Eindrapport van de Brexit-werkgroep

Pleidooi voor een intelligente en heldere Brexit


Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem bracht van 24 tot 26 januari een bezoek aan Londen. De missie kaderde in onze bilaterale economische betrekkingen, maar uiteraard was de Brexit en de impact ervan op onze economische belangen het voornaamste gespreksonderwerp. Pieter De Crem vergaderde onder meer met de Belgische Kamer van Koophandel en sprak er met vertegenwoordigers van Belgische en Britse bedrijven. Verder bezocht hij UCB, een multinational met Belgische roots, en had hij  meetings in the City, het financiĆ«le centrum van Londen, en het Institute of Directors, de voornaamste belangenvereniging van het Verenigd Koninkrijk. Op politiek vlak had De Crem ontmoetingen met parlementsleden in het House of Commons en het House of Lords, en een topontmoeting met de Brexit-Minister David Jones.

Staatssecretaris De Crem bracht verslag uit over zijn missie naar Londen in de Belgische Brexit-werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van de nationale en regionale werkgeversorganisaties, onder leiding van Graaf Paul Buyse en Vice-Eerste Minister Kris Peeters.

Deze Brexit-werkgroep bracht op maandag 30 januari verslag uit van zijn bevindingen aan Premier Michel.  In het eindrapport wordt benadrukt dat een harde scheiding zware gevolgen zou hebben voor zowat alle sectoren, in het bijzonder voor de voedingssector, de tapijtennijverheid, de chemische industrie, de havens en de banken. Zonder nieuwe handelsovereenkomst zou het Verenigd Koninkrijk na het vertrek uit de EU in principe terugvallen op de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie. Dit moet vermeden worden, vermits het onze bedrijven 1,6 miljard aan exporttaksen zou kosten en een paar honderd miljoen aan bureaucratie.

De Brexit-werkgroep roept de Europese instellingen en Belgische regeringen dan ook op om werk te maken van een ambitieus vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk dat zo dicht mogelijk bij de verworvenheden van de eenheidsmarkt moet blijven. Dit moet echter ook een allesomvattend akkoord zijn, waarbij geen afzonderlijke deals worden gemaakt tussen landen en sectoren.

 


< Vorige bericht