Nieuwsbericht

Mededeling van 17-07-2020

Belgische Nationale Feestdag

17 juli 2020


Vanmiddag vond op het Kabinet van Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een persconferentie plaats over de Belgische nationale feestdag van 21 juli. Door de geldende Coronamaatregelen zal die nationale feestdag dit jaar in afgeslankte en aangepaste vorm doorgaan.

Traditiegetrouw zorgt de Belgische nationale feestdag voor een volksverhuis naar onze hoofdstad. Zo’n 300.000 mensen verzamelen in het centrum van Brussel voor het militair en burgerlijk défilé, het feest in het park en het vuurwerk. De Nationale Veiligheidsraad besliste echter om alle massa-evenementen tot 1 september te annuleren, wat uiteraard ook impact heeft op de festiviteiten die gepaard gaan met de nationale feestdag.

Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Pieter De Crem: “De voorbije maanden hebben burgers uit de gehele samenleving een enorme solidariteit getoond om COVID-19 te bestrijden. Ik vind het belangrijk deze nationale feestdag aan te wenden om op een waardige en plechtige manier stil te staan bij de eendracht die onze inwoners de voorbije maanden hebben getoond. Enerzijds brengen we de activiteiten op 21 juli in overeenstemming met de realiteit waarin we vandaag leven. Aan de andere kant willen we op gepaste wijze eer betuigen aan mensen die de voorbije maanden uitzonderlijke verdiensten hebben gehad en even stilstaan bij de mensen die we jammer genoeg verloren hebben door Corona”.

Het afgeslankte programma houdt onder meer in dat het Te Deum zal doorgaan in aanwezigheid van een verminderd aantal gasten en dit in overeenstemming met de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad. Het Feest in het Park en het vuurwerk worden geannuleerd. Daarnaast wordt een alternatieve ceremonie georganiseerd op het Paleizenplein. Mensen en vertegenwoordigers uit sectoren die zich de voorbije maanden op uitzonderlijke wijze hebben ingezet staan daarbij centraal (waaronder o.m. verpleeg- en zorgkundigen, poetspersoneel, begrafenisondernemers, de distributiesector, …).

Om 10u ’s ochtends wordt in het ganse land drie minuten stilte in acht genomen als eerbetoon aan de landgenoten die de voorbije maanden overleden zijn ten gevolge van Corona. Minister Pieter De Crem: “Ieder van ons is de voorbije maanden geconfronteerd geweest met Corona, van dichtbij of van iets verder af. Ik vind het dan ook van bijzonder belang om op 21 juli een waardig laatste eerbetoon te brengen aan de mensen die ons de afgelopen periode ontvallen zijn”.


< Vorige bericht