Nieuwsbericht

Mededeling van 18-03-2020

Ministerieel Besluit m.b.t. nieuwe maatregelen gepubliceerd in het Staatsblad

18 maart 2020


Vanochtend werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Ministerieel Besluit gepubliceerd met betrekking tot de gisteren afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

De nieuwe maatregelen zijn strenger en restrictiever dan de maatregelen die werden afgekondigd op donderdag 12 maart 2020. Op basis van wetenschappelijke adviezen werd de inschatting gemaakt dat een dergelijke verstrenging nodig is om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en de gevolgen daarvan onder controle te houden.

Minister Pieter De Crem pleit voor een zo restrictief mogelijke interpretatie van de nieuwe teksten: “Onze bevolking vraagt om algemeen geldende maatregelen die consequent worden toegepast voor iedereen. Dat is pas mogelijk als deze maatregelen zwart-wit worden geïnterpreteerd: iets mag of iets mag niet. Je hebt de maatregelen uit de tekst en die interpreteer je zo nauw mogelijk. Vragen zoals ‘indien’, ‘behalve’ of ‘als’ zijn wat mij betreft niet aan de orde. De lijn is wat ze is en dient ook zo te worden bewandeld”.

U kan de volledige tekst vinden op de website van het staatsblad via volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl


< Vorige bericht