Nieuwsbericht

Mededeling van 03-04-2008

400 Belgische jongeren met de ‘Vrijheidstrein’ naar Buchenwald en Dora


Het Instituut voor Veteranen – (IV-NIOOO) brengt op 10 april voor het eerst 400 Belgische jongeren met een speciale ‘Vrijheidstrein’ naar Buchenwald en Dora. Het vertrek vindt plaats in het station van Schaarbeek, in aanwezigheid van de minister van Defensie, Dhr. Pieter de Crem.

De jongeren, afkomstig uit alle provincies van het land, ontmoeten in Weimar Oud-strijders en een zeshonderdtal leeftijdsgenoten uit heel Europa voor een vierdaagse Herinneringstocht. Ze zullen een bezoek brengen aan de concentratiekampen Buchenwald en Dora en deelnemen aan de herdenking van de bevrijding van alle concentratiekampen op 13 april.

De ‘Vrijheidstrein’ wordt op het spoor gezet naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het project hoopt de jongeren te overtuigen van het belang van een verdraagzaam en vredelievend Europa.

Het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers ondersteunt sociaal en moreel de mannen en vrouwen die streden en strijden voor onze vrijheden. Die opdracht concretiseert zich in de terugbetaling van geneeskundige verzorging, sociale bijstand en het organiseren van pedagogische projecten in het kader van herinneringseducatie voor jongeren.


< Vorige bericht