Nieuwsbericht

Mededeling van 21-03-2008

Nieuw materiaal voor de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO)


Op dinsdag 25 maart 2008 zal de Korpscommandant van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, de Luitenant-kolonel Eric Carette, de nieuwe robotten en voertuigen voorstellen aan de Minister van Defensie, Pieter De Crem, en aan de Chef van Defensie, Generaal August Van Daele.

De voornaamste opdrachten van DOVO zijn:

Ten eerste, het opruimen van munitie afkomstig van beide wereldoorlogen.
Een tweede opdracht die hieruit voortvloeit, houdt het ontmantelen van chemische en toxische munities van de Eerste Wereldoorlog in.
De derde grote opdracht omvat de tussenkomsten in het domein van het terrorisme en groot banditisme.


< Vorige bericht