Nieuwsbericht

Mededeling van 11-03-2008

Aanstelling Generaals


Op voordracht van de Chef Defensie Generaal August Van Daele heeft Minister van Landsverdediging Pieter De Crem beslist om in functie van de nieuwe uitdagingen waar het departement Defensie voor staat, wijzigingen door te voeren aan de top van de Stafdepartementen en de Algemene Diensten van Defensie.

Volgende inplaatsstellingen zullen vanaf 12 maart 2008 plaatsvinden:

  • Luitenant-generaal Vlieger P. Buyse wordt Onderstafchef Operaties en Training
  • Secretaris-generaal K. Geernaert, wordt Directeur-generaal Budget en Financiën
  • Luitenant-generaal H. Coene wordt Directeur-generaal Vorming
  • Luitenant-generaal Vlieger M. Singelé wordt Directeur-generaal Imago en Public relations
  • Adviseur-generaal G. Poriau, wordt Directeur-generaal Juridische steun en Bemiddeling met als adjunct Adviseur-generaal C. Gossiaux,
  • Generaal-majoor R. Caen wordt Hoofd van de Interne Audit van Defensie
  • Generaal-majoor P. Martin wordt Onderstafchef Gezondheid, Milieu, Kwaliteit van het leven en Welzijn
  • Brigadegeneraal P. Grosdent wordt Chef van de divisies Beleidsvoorbereiding en Organisatie van de Algemene Directie Human Resources
  • Brigadegeneraal H. De Vos wordt Chef van de divisies Coördinatie & Evaluatie en Personeel van de Algemene Directie Human Resources
  • Kolonel Stafbrevethouder G. Buchsenschmidt wordt de Adjunct Tranining en Steun van de Onderstafchef Operaties en Training

< Vorige bericht