Nieuwsbericht

Mededeling van 29-05-2020

Familiebezoek in onze buurlanden vanaf morgen opnieuw mogelijk

29 mei 2020


            Morgen zal het Belgisch Staatsblad een nieuw Ministerieel Besluit publiceren inzake COVID-19. Het belangrijkste element uit dit nieuwe besluit is dat landgenoten met familie in één van onze buurlanden vanaf morgen die familieleden opnieuw kunnen bezoeken. “Hiermee komen we tegemoet aan een belangrijke verzuchting van mensen die al lang hun dierbaren niet meer hebben gezien”, zo stelt Minister De Crem.

            Op vrijdag 20 maart 2020 besliste ons land over te gaan tot de invoer van versterkte controles op niet-essentiële uit- en inreisverplaatsingen van en naar ons land. Deze beslissing moest ook aan de grensgebieden zorgen voor een correcte naleving van de genomen federale maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. “Niet-essentiële verplaatsingen werden half maar verboden in ons land om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De enige manier om die maatregel ook af te dwingen aan onze landsgrenezen waren versterkte controles”, zo stelt Minister De Crem. “Eén van de gevolgen daarvan was – net zoals in het binnenland – dat landgenoten die familie hadden in één van onze buurlanden die familieleden niet meer konden bezoeken”.

            Sinds zondag 10 mei is beperkt bezoek opnieuw mogelijk. Voor landgenoten met familie in het buitenland was er echter nog geen oplossing. Door het nieuwe MB is dat probleem van de baan. “De laatste weken heb ik enorm veel contact gehad met de bevoegde ministers in onze buurlanden om ook deze situatie op te lossen. Om deze contacten toe te staan zijn we als België immers ook afhankelijk van de epidemiologische toestand in onze buurlanden en van het regeringsbeleid van de landen in kwestie. Ik ben erg tevreden dat we voor wat betreft het familiebezoek in elk geval nu een oplossing hebben gevonden: Belgen kunnen dus opnieuw hun familie bezoeken. Het spreekt voor zich dat Belgen die de grens oversteken zich moeten houden aan de bepalingen in het land in kwestie. Daarenboven reken ik op de verantwoordelijkheidszin van al deze mensen en ga ik er vanuit dat ze op een verstandige manier omgaan met de aangeboden hernieuwde vrijheid”, zo besluit Minister De Crem.

            Voor al het overige grensoverschrijdend verkeer (met uitzondering dus van het bezoek van familie, vrij verkeer van goederen en essentiële verplaatsingen) sluit ons land zich aan bij de overige Europese landen die een heropstart van het volledige verkeer binnen de Europese Unie en de Schengenzone willen realiseren uiterlijk tegen 15 juni.


< Vorige bericht