Nieuwsbericht

Mededeling van 18-04-2019

Nieuwe huisartsenwachtpost Meetjesland officieel geopend in aanwezigheid van Minister De Crem

17 april 2019


Dinsdag werd in het Algemeen Ziekenhuis Alma te Eeklo de nieuwe huisartsenwachtpost Meetjesland geopend. Minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken woonde de opening bij en nam ook kort het woord.

            In 2015 werden er voor het eerst gesprekken aangeknoopt om de uitbouw van een nieuwe huisartsenwachtpost in de regio concreet te maken. Tientallen overlegmomenten resulteerden in april 2017 uiteindelijk in de oprichting van de vzw Huisartsenwachtpost Meetjesland die een akkoord kreeg van de Provinciale Geneeskundige Commissie en van de Orde der Artsen. Enkele maanden later – in juni 2017 – werd een financiële overeenkomst afgesloten met het AZ Alma waardoor de verankering tussen beiden nog wat concreter werd. Sinds 4 januari van dit jaar is de huisartsenwachtpost operationeel en dat boven de spoedafdeling van het AZ Alma in Eeklo.

            In zijn speech benadrukte Minister De Crem het enorme belang van de huisartsenwachtpost voor de gehele regio: “Dit initiatief zal in de toekomst een toegankelijke en kwalitatieve eerstelijnszorg verzekeren voor zo’n 198 000 mensen uit Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen. Al die mensen kunnen hier terecht van vrijdagavond 19u tot en met maandagochtend 8u en op feestdagen vanaf de avond voordien 19u tot de ochtend nadien om 8u. Om dat allemaal in goede banen te leiden slaan 160 artsen de handen in elkaar waarvan vier permanent zittende artsen en twee rondrijdende artsen”.

         


< Vorige bericht