Nieuwsbericht

Mededeling van 08-05-2019

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid neemt deel aan rondetafelgesprek met Buurtinformatienetwerken in politiehuis Aalst

8 mei 2019


Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem nam dinsdagavond deel aan een rondetafelgesprek met de verschillende Buurtinformatienetwerken (BIN) in het Politiehuis van Aalst. De vertegenwoordigers van de BIN’s werden hier betrokken bij de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

Dit bezoek kaderde in de herwerkte Ministeriële omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken, die als doel heeft een geactualiseerde omkadering aan te bieden aan de BIN’s door ze een plaats te geven in het integrale en geïntegreerde veiligheidsbeleid. De omzendbrief focust hiervoor op het definiëren van de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de diverse partners.

Minister De Crem: “De burger is een actieve partner in het veiligheidsbeleid. Burgerparticipatie, waaronder de BIN’s, vormen daarvoor een belangrijk onderdeel van het lokale veiligheids- en preventiebeleid.”

De Minister is ervan overtuigd dat BIN’s bijdragen tot een leefbare buurt met een sterk sociaal weefsel en sociale contacten en zo de subjectieve onveiligheidsgevoelens kunnen beperken. Minister De Crem juicht ook de betrokkenheid van de BIN’s toe in de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan. “Veiligheid komt zo dicht bij de mensen te staan, door het geven van meer vrijheid en verantwoordelijkheid aan het lokale niveau”.


< Vorige bericht