Nieuwsbericht

Mededeling van 24-04-2018

Uitreiking diploma aan 26 laureaten van het Prins Albert Fonds

Dinsdag 24 april 2018


Prinz Lorenz en Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem woonden de plechtigheid bij waarop 26 laureaten van het Prins Albert Fonds hun diploma ontvingen na een missie van 12 maanden in het buitenland ten dienste van Belgische bedrijven.

 

Het Prins Albert Fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten West-Europa. Elk jaar wordt aan een twintigtal personen de kans gegeven om beroepservaring op te doen in het buitenland. Zij krijgen de kans om een project (of een deel ervan) uit te werken voor een bedrijf dat in België gevestigd is of dat zijn hoofdkwartier in België heeft.

 

De beurs bedraagt € 25.000 en loopt over twaalf maanden. Gedurende maximaal 1 maand wordt het kaderlid voorbereid in het bedrijf in België en in de elf maanden daarop wordt hij uitgezonden naar het buitenland (buiten West-Europa).

 

Staatssecretaris De Crem steunt volop de internationalisering van onze bedrijven en de diversificatie van hun afzetmarkten en wenst deze jongeren van harte proficiat en veel succes met hun verdere carrière!


< Vorige bericht