Nieuwsbericht

Mededeling van 05-06-2019

Record aan buitenlandse investeringen in België (De Tijd, woensdag 5 juni 2019)

5 juni 2019


 

Vorig jaar werden 7.363 banen gecreëerd door 278 buitenlandse investeringen. Dat blijkt uit een analyse van de consultant EY. 'We profiteren van de brexit.'

'2017 was al een recordjaar, maar in 2018 lag het aantal buitenlandse investeringen nog eens 29 procent hoger,' schetst Tristan Dhondt, partner bij de consultant EY België, die elk jaar de aantrekkelijkheid van ons land als investeringslocatie fileert.

Vlaanderen haalde vorig jaar de meeste projecten binnen: 169, of 26 procent meer dan in 2017. In Brussel nam dat aantal toe met 65 procent tot 61 projecten, in Wallonië met 9 procent tot 48 projecten. 'De forse stijging in Brussel is er vooral omdat er 19 hoofdkwartieren naar ons land zijn gekomen, tegenover 4 in 2017. Brussel profiteert van de brexitonzekerheid, omdat buitenlandse bedrijven met een hoofdzetel in de hoofdstad van de EU zeker in orde willen blijven met de Europese regelgeving als het tot een harde brexit komt.'

Volgens Dhondt profiteert België op nog een andere manier van de brexit. 'Buitenlandse bedrijven reorganiseerden hun toeleveringsketens, waardoor het aantal logistieke projecten in ons land hoger lag dan in 2017. Erg positief is ook dat het aantal nieuwe investeringen sneller toenam dan de uitbreidingen. In België waren er vorig jaar 184 nieuwe buitenlandse investeringen (124 in 2017) en 94 expansies (91 in 2017).'

Dhondt haalt ook een fiscale reden aan voor de grotere aantrekkingskracht van België. 'De graduele verlaging van de vennootschapsbelasting, van 33,99 naar 29,58 en uiteindelijk 25 procent in 2020 is een belangrijke reden.'

Met zijn recordjaar ging België in tegen de Europese trend. Het aantal buitenlandse projecten in Europa blijft met 6.356 projecten hoog, maar voor het eerst in zes jaar is sprake van een daling (-4% tegenover 2017). België ging drie plaatsen hoger dan in 2017. Het komt op de vijfde stek.

Net als in 2017 vormen de Verenigde Staten (met 51 projecten), Frankrijk (44) en Nederland (32) de top 3 van landen met de meeste investeringsprojecten in ons land. Opvallend is dat China met 16 projecten 1.323 banen creëerde, goed voor de derde stek qua jobcreatie, na de VS (1.390) en de koploper Duitsland (1.662). 'Onder meer dankzij Chinese investeringen kende Wallonië een sterkere groei qua aantal jobs per investeringsproject dan Vlaanderen en Brussel,' analyseert Dhondt.

Ondanks het recordjaar 2018 zijn buitenlandse investeerders iets minder rooskleurig over de toekomst. Uit het deel van de EY-bevraging dat peilt naar de investeringsplannen blijkt dat de perceptie van België als investeringsvriendelijke bestemming afnam. 10 procent van de respondenten geeft aan van plan te zijn dit jaar in ons land te investeren, tegenover 15 procent vorig jaar. Vooral de slechte mobiliteit en de belastingdruk blijven pijnpunten.

'De vennootschapsbelasting moet sterker dalen dan de geplande 25 procent in 2020', oordeelt Dhondt. 'Omdat er concurrentie blijft en het Europese gemiddelde van 20 procent nu al lager ligt. Bovendien moeten we waken over de kwaliteit van ons onderwijs en dat beter afstemmen op de noden. Buitenlandse bedrijven geven aan dat competenties voor artificiële intelligentie en robotica, cybersecurity en big data zeldzaam zijn in België.'

 

 


< Vorige bericht